elderly-patient-doctor
متاسفانه شیوع بی رویه سرطان در بین افراد مسن و سالمند موجب افزایش مرگ و میر آنان نسبت به جوانان شده است.

تجزیه و تحلیل داده ها  توسط JAMA انکولوژی منتشر شده است و با استفاده از داده در بیمارانی که در ثبت سرطان ملی موسسه های مدار بسته عضو بوده اند نشان می دهد سرطان روده بزرگ یا روده راست، سینه، پروستات، ریه، کبد، لوزالمعده در بین سال های 1990-2009 در جوانان روند بهبودی بیشتری داشته است.
بدون تفاوت در نرخ بقاء بر اساس نژاد بیماران،آفریقایی-آمریکایی بهتر از بیماران سفید شانس بهبودی در زمینه سرطان ها را داشته اند.
در یک نوع سرطان، روده بزرگ، بهبود برای میزان زنده ماندن در طول زمان مساوی برای افراد مسن چهاربرابر کمتر بوده است.
برآورد ها نشان می دهد میزان مرگ و میر بر اثر پیشرفت سرطان در جوانان 45٪ نسبت به نرخ بیماران 65 سال کاهش داشته است.
این پیشرفت سازگار با تکنیک های بهتر جراحی و درمان های کمکی برای بیماران مبتلا به روده بزرگ و سینه بیشتر بوده است.
در میان بیماران مبتلا به کبد، ریه، پانکراس یا سرطان زنانه شکاف در بهبود بقا در بیماران جوان تر و مسن تر  نسبت به سایر سرطان ها نیز کمتر مشهود بوده است.
خطر مرگ ناشی از سرطان نسبت به دهه های پیش به میزان های زیر کاهش یافته است.
39٪ برای سرطان کبد
68٪ برای سرطان پروستات.
24٪ سقوط در میزان مرگ و میر برای بیماران مبتلا به سرطان کبد
منبع:باشگاه خبرنگاران