book

 

همه  ما  هر  آنچه که در فکرمان ، عمل می کنیم ، احساس می کنیم و امید و آرزوهای زیادی داریم . اما در همه ی زمینه ها قوی نیستیم . زمانی که یکی از این زمینه ها ضعیف باشد ، اشتباهاتی رخ خواهند داد.

 

انسان همیشه در زندگی فردی و اجتماعی اش بنا به مقتضیات زمانی و مکانی و تحت شرایط  خاص ، ناخودآگاه دست به انجام رفتارها و اعمالی زده و می زند که پس از مدتی یا همان آن ، متوجه می شود که دچار اشتباه شده است.هستند انسان هایی که در چنین مواقعی در مورد جبران اشتباه صورت گرفته که آن اشتباه نیز ممکن است خواسته یا ناخواسته ، دانسته یا ندانسته باشد برآیند ! اما برخی از افراد ، بدون هیچ گونه واکنش نسبت به اشتباهی که مرتکب آن شده اند ، به سادگی از کنار آن عبور می کنند و همین اشتباهات کوچک گاهی تبدیل به یک عادت زشت و ناپسند شده و در ذهن انسان نقش می بندد و ترک کردن آن نیز عملی بس سخت و دشوار خواهد شد.

در زندگی مشترک نیز بین زوج ها نیز گاهگاهی بنا به شرایط موجود و اتفاقات و حوادث غیر قابل پیش بینی ، یک یا هر دو طرف زوج (زن و شوهر ) ، مرتکب رفتاری می شوند که از دیدگاه دیگری شاید اشتباه تلقی گردد. متاسفانه در بسیاری از روابط بین زوجین دیده می شود که هر کدام از زوج ها کمتر به نقش خود در مشکلشان توجه کرده و بیشتر به نقش همسرشان می اندیشند و متمرکز می شوند  و سعی دارند دیگری را مقصر جلوه دهند  . چه بهتر است که آن قدر شهامت و شجاعت داشته باشیم تا به رفتاری که اشتباه بوده و مرتکب آن شده ،اعتراف نموده و در صدد جبران آن برآیم .این رویه ی رفتاری و چنین رویکردی نه تنها از نگاه روان شناختی ، زشت نیست ، بلکه نشان از اعتماد به نفس و علاقه ی فرد برای ادامه ی زندگی زناشویی و نیز اثبات قابلیت ها و توانایی های او به طرف مقابلش دارد .

اشتباه کردن در زندگی مشترک امری غیر قابل انکار است . پس باید آن را بپذیریم و نیز راهکارهایی که به ما کمک می کنند تا از بروز اشتباهات و مشکل جلوگیری کنیم را سعی کنیم فرا بگیریم ، تا خود را از یک زندگی لذت بخش و همراه با عشق و علاقه و به دور از تنش بی نصیب نسازیم.

با این اوصاف ، می توان چنین نتیجه گیری کرد که زوج ها باید برای تداوم بخشیدن به زندگی زناشویی و حفظ رابطه  مشترک خود همواره و در همه حال ، به یکدیگر احترام و اعتماد داشته باشند و اگر گاهگاهی اشتباهی از جانب یک از آنان سر زد ، این قدرت و جرأت را داشته باشند که دیگری را ببخشند . اشتباه کردن در زندگی مشترک امری غیر قابل انکار است . پس باید آن را بپذیریم و راهکارهایی که به ما کمک می کنند تا از بروز اشتباهات و مشکل جلوگیری کنیم را سعی نماییم فرا بگیریم ، تا خود را از یک زندگی لذت بخش و همراه با عشق و علاقه و به دور از تنش بی نصیب نسازیم.

راهکارهای ارائه شده  در کتاب “25 اشتباه بچه گانه که زوج ها در زندگی زناشویی مرتکب می شوند!” به شما کمک می کند تا اشتباهات رایج که به سادگی در زندگی زناشویی گاهگایی اتفاق می افتد را به خوبی بشناسید و روش های پیشگیری از آن ها را در جهت بهبود روابط زناشویی تان به کار ببندید. نگارنده کتاب، اشتباهات اصلی را به 4 گروه اشتباهات فکری ،رفتاری ،عاطفی و روحی که بخش های کتاب را نیز تشکیل می دهند تقسیم بندی کرده است و معتقد است همه ی  ما می اندیشیم ، عمل می کنیم ، احساس می کنیم و امید و آرزوهای زیادی داریم . اما در همه ی زمینه ها قوی نیستیم . زمانی که یکی از این زمینه ها ضعیف باشد ، اشتباهاتی نیز رخ خواهند داد. اشتباهات را به شرط پذیرفتن آن می توان جبران کرد و روابط را با کمک راهکارهای درست بهبود  بخشید و به زندگی زناشویی  موفقی دست پیدا کرد .

مشخصات کتاب
نویسنده:پل دبلیو کولمن
مترجم:آرمانوش بابا خانیانس
ناشر:دنیس
 منبع : www.tebyan.net