پژوهشگران درباره مصرف خودسرانه و بی رویه داروهای گیاهی هشدار می دهند.
به گزارش دکتر سلام به نقل ازشبكه خبر، جدیدترین شماره نشریه پزشكی پیشرفت های میوكلینك نوشت ، بیشتر افرادی كه از داروهای گیاهی استفاده می كنند به میزان اثربخشی این داروها از نظر علمی بی توجه اند.

بررسی اخیر پژوهشگران میوكلینك درباره بیش از 600 فرد بالغ نشان می دهد ، دو سوم افرادی كه برای درمان خود از داروهای گیاهی استفاده می كنند این كار را بر اساس توصیه پزشك یا راهنماهای علمی انجام نمی دهند.

پژوهشگران تاكید می كنند ، از آنجا كه مصرف بی رویه داروهای گیاهی گاه باعث ایجاد عوارض جانبی و تداخل با دیگر داروهای بیمار می شود، مصرف این داروها حتما باید با مشورت با پزشك باشد.