m__0a5b3ba4fa17329c

برخی افراد بدون مشخص کردن زمان دائم در حال کار کردن هستند غافل از اینکه خود را از بین می برند و موجب ایجاد افسردگی و ناراحتی های جسمی در بدن خود می شوند!

جدیدترین بررسی‌های توسط پژوهشگران آمریکایی نشان می‌دهد، کارمندان در صورتی که روزانه ساعتی را به استراحت اختصاص ندهد، سلامتی روحی خود را به خطر می‌اندازد.

محققان انجمن رسمی ‌فیزیوتراپی و توانبخشی (CSP) آمریکا هشدار می‌دهند، کار کردن در یک وضعیت به مدت طولانی، سر کار رفتن در زمان بیماری و یا مشاغل پر استرس می‌تواند به سلامت فرد آسیب بزند.

ساعات طولانی کار کردن بدون استراحت می‌تواند به کمر درد، چاقی، افسردگی و سکته قلبی منجر شود.

«فیل گری» مدیر اجرایی انجمن CSP تأکید کرد: گرچه کار کردن می‌تواند سلامت جسمی‌ و روحی فرد را در پی داشته باشد، اما عدم توجه به استراحت کردن در زمان کار روزانه، بر سلامت جسمی فرد تأثیر منفی گذاشته و حتی‌ می‌تواند منجر به بروز افسردگی شود.