risky-driving

برای پیشگیری  از حوادث در هنگام رانندگی باید از لحاظ روحی و روانی راننده در شرایط مطلوبی باشد و از یک سری رفتارهای خطرناک در این جین پیشگیری کند.

الف) رفتارهای خطرناک رانندگی

در حوزه سلامت، به عادات یا اعمالی که فرد را در معرض خطر بیماری یا مشکلات مرتبط با سلامت قرار می‌دهند، رفتارهای خطرناک یا مخاطره آمیز گفته می شود. بر طبق این تعریف، رفتارهایی را که سلامت استفاده کنندگان از جاده ها و خیابان ها را به خطر می اندازند، رفتارهای خطرناک رانندگی خواهند بود. نمونه هایی از رفتارهای خطرناک رانندگی را می توان در زیر مشاهده کرد:

1.       استفاده از تلفن همراه در زمان رانندگی

2. رعایت نکردن فاصله مناسب با خودرو جلویی

3. رانندگی نکردن بین خطوط

4. نبستن کمربند ایمنی در طول مسیر رانندگی

5.    رانندگی با سرعت غیرمجاز

6.       سبقت غیرمجاز

7.       تغییر دادن ناگهانی مسیر رانندگی

8.       انحراف به چپ

9.       انجام حرکات مارپیچ و زیگزاگ در رانندگی

10.   رانندگی کردن با حالت عصبانیت

11.   رانندگی در حالت خستگی و خواب آلودگی

علل جنون سرعت:

·         تیپ شخصیتی:  افرادماجراجو، تنوع طلب، هیجانی و دراماتیك

·         قانون گریزی و جامعه ستیزی

·         شرایط روانی نامساعد: مشاجره با همسر، جر و بحث تلفنی، اضطراب و استرس مفرط و عصبانیت و پرخاشگری

·         مواد محرك و توهم زا: قرص های اكستازی، حشیش و الكل

راهكارهایی برای پیشگیری از رانندگی های پرخطر

الف – شما احساسات و هیجانات خود را كنترل كنید نه این كه اجازه دهید خودتان تحت كنترل هیجانات قرار بگیرید. حتی در رانندگی. این نوع تفكر موجب می شود عادت كنید از رانندگی خود بیشتر لذت ببرید و اطرافیان شما هم آسودگی خاطر و آرامش بیشتری داشته باشند.

ب- متانت، صبر و آرامش نشانگر بهتری از شخصیت شماست پس سعی كنند هنگام رانندگی هم این تعامل صحیح اجتماعی را به معرض نمایش بگذارید. چراكه به طور قطع چنین افرادی در نگاه عموم مردم جذاب تر و دلنشین تر خواهند بود.

ج – رعایت قانون و مقررات راهنمایی و رانندگی را محترم شمرده و از تشویق رانندگان پرخطر پرهیز نمائید. حتی سعی كنید موجب كاهش رفتارهای پرخطر در رانندگی شوید.

د- در صورت داشتن اضطراب و استرس مفرط، نگرانی و ناراحتی روانی از رانندگی پرهیز نمائید. در این موارد بهتر است فرد دیگری رانندگی نماید یا از وسیله دیگری برای رسیدن به مقصد استفاده نمائید.

هـ – استفاده از الكل، مواد محرك و مخدر، حشیش و سایرمواد روانگردان درهر زمان مضر و غیرقابل قبول است. در صورت سوء مصرف احتمالی این گونه مواد از رانندگی پرهیز نمائید. چرا كه مطمئن باشید جان خود و اطرافیان باخطر مرگ روبه روست.

و- در صورت استفاده از داروهای خواب آور (بنزودیازپین ها) كمتر رانندگی نموده و از رانندگی های طولانی پرهیز نمائید.

منبع: وبدا