ac7dc185e99b10cefd78efe2020fb639fed59058

وقتی به مدت طولانی دندانهایتان را مسواک نکردید منتظر عواقب مضر آن نیز باید باشید!در این عکس فرد بمدت ده سال مسواک زنده است!

یک دندانپزشک ژاپنی به تازگی ویدئویی که از دندان‌های یکی از بیماران خود گرفته بود را به اشتراک گذاشت تا نشان دهد مسواک کردن دندان‌ها تا چه حد مهم است و این ویدئو برای بالا بردن آگاهی عموم گرفته شده است.
آسیب هایی که طی ده سال مسواک نزدن به دندان‌های این فرد ژاپنی رسیده است در تصویر کاملاً مشاهده می‌شود.

c2e18f385cd583f0f1a909fcf2d906bb0f570c50

فارس