با وجود توصيه هاي ملي براي درمان هاي جايگزين تعداد تجويزهاي داروهاي آرام بخش در انگليس به يك رقم ركوردي رسيده است.

به گزارش دکتر سلام و به نقل از پايگاه خبري بي بي سي؛ بيش از 31 ميليون نسخه براي داروهايي مثل پروزاك در سال 2006 در انگليس از سوي پزشكان صادر شده است كه نسبت سال قبل تر از آن 6% افزايش نشان مي دهد.
بنابراين گزارش، موسسه ملي سلامت و درمان انگليس راهنمايي در سال 2004 صادر كرد كه طبق آن براي درمان بيماري هاي روحي بايد از روش هاي جايگزين به جاي آرام بخش استفاده كرد، تجويز داروهايي معروف به ssri، كه شامل پروزاك مي شود، سال گذشته 10 درصد افزايش يافت.
اين گزارش مي افزايد، نگراني هايي وجود دارد نسبت  به وجود آمدن افكار خودكشي و آسيب به خود در افرادي كه اين داروها را مصرف مي كنند.