GA4040_3imon.htm
بیشتر افراد جامعه نظرشان بر این است که پول خوشبختی می آوردن نظر و عقیده شما چیست؟

یکی از بحث برانیگزترین سؤالات همیشگی بشر ارتباطات میان پول و خوشبختی است؟ اینکه داشتن پول واقعاً آسایش را آرامش برای انسان به همراه دارد؟ روانشناسان برای پاسخ به این سؤال مطالعات بسیاری انجام دادند حالا پس از گذشت به نتایج جالبی هم رسیده اند.

احساس شادی و خوشبختی از داشتن پول ارتباط مستقیمی با نحوه خرج کردن آن دارد. بر این اساس، خوشحالی ناشی از خریدهای ریز و درشت ما دوام چندانی ندارد. اما اگر همان پول صرف تجربه های متفاوت و امتحان کردن اتفاقات جدیدی در زندگی شود نتیجه اش حال خوبی است که نصیب ما می شود. صبر کردن و به دنبال فرصتی مناسب گشتن برای تجربه هر امر جدیدی تأثیر مستقیمی بر شادمانی، لذت و هیجان ما دارد. این در حالی است که حتی اگر مدت ها برای خرید وسیله ای که دوستش می دارید صبر کنید، حس خوبتان در مدت زمان کوتاهی پس از رسیدن به آن از بین می رود.

به همین دلیل بهتر است، لذت های آنی ناشی از خرید کردن را فراموش کنیم و تلاش کنیم برای به دست آوردن تجربه های ناب کمی صبر کنیم. به عنوان مثال در کوتاه مدت می توانین قید خرید یک شلوار جدید را بزنیم و در عوض به کنسرت رفتن یا تماشای یک تئاتر فکر کنیم. نکته جالب توجه اینجاست که تمکن مالی بیش از حد باعث فراموشی حس خوشحالی از داشتن وسیله ای یا تجربه ای نو می شود. اغلب افراد ثروت مندی که بدون صبر کردن می توانند به هر چه می خواهند برسند شادی بی حد و حصر را تجربه نمی کنند. در نقطه مقابل، تجربه سختی و محرومیت در گذشته یا حال باعث افزایش توانایی فرد در لذت بردن از لحظات زندگی است. نتایج تحقیقات متعددی که در این حوزه انجام شده است همگی حاکی از یک جمله است: ثروت و پول زیاد ارتباطی با احساس خوشبختی ندارد.

منبع psychcentral