مطابق آمار رسمي دولت انگليس 42 هزار نفر انگليسي – بيشتر از نوجوانان و جوانان – به طور مرتب از آنابوليک استروئيد براي بدن سازي استفاده مي کنند.

به گزارش دکتر سلام به نقل از بي بي سي ، اما جيم مک وي، کارشناس مواد مخدر مي گويد حدود صدهزار انگليسي از اين مواد استفاده مي کنند و استفاده از آنها در 3 سال گذشته به شدت افزايش يافته است.
به طوري که امروز در مقابل يک معتاد جديد به هروئين 4 استفاده کننده از استروئيد تحت درمان قرار مي گيرند.
دبوراجونز پرستاري که در مرکز کاهش زيان در ويرال کار مي کند مي گويد استفاده از اين ماده به ويژه بين جوانان زير 25 سال افزايش يافته است.
مک وي ، از دانشگاه جان مورس ليورپول گفت اين مشکل پنهان است زيرا مردم به استفاده از آن اعتراف نمي کنند.
خانم جونز گفت باشگاه هاي بدن سازي از استروئيد استفاده مي کنند اما به اين خلاف اعتراف نمي کنند.
وي گفت: به دست آوردن اين مواد به وسيله اينترنت و باشگاه ها خيلي راحت تر شده است.
او گفت “والدين پول باشگاه ها را مي دهند چون نمي خواهند فرزندانشان در خيابان ها ول بگردند و رفتن آنان را به باشگاه انتخاب بهتري مي دانند در حالي که اين کا ر مي تواند بچه ها را در معرض خطر قرار دهد.
استفاده از استروئيد خطرهاي فراواني دارد از جمله آسيب ديدن کبد ، افزايش کلسترول خون و سکته و بيماري هاي خطرناکي ماند هپاتيت و ويروس ايدز.
نوجوانان با خطرهاي مضاعف ديگري مانند ايجاد اکنه ، تغييرات شديد روحي و افسردگي و… مواجه هستند.
عارضه جانبي ناخواسته ديگر استفاده از اين مواد رشد غيرعادي بافت هاي سينه در جوانان است.
خانم جونز مي گويد بسياري از اين جوانان متوجه خطري که تهديد شان مي کند نيستند: آنان مرتب ورزش مي کنند ، غذاهاي سالم مي خورند سيگار نمي کشند و مشروب نمي خورند.
وي مي افزايد نوجوانان در معرض خطر بيشتري هستند چون استروئيدهاي تهيه شده براي حيوانات را مصرف مي کنند.
به گفته خانم جونز آنان تصور مي کنند اگر براي حيوانات مفيد است پس براي آنها هم مفيد است و باعث رشد بيشتر عضلات خواهد شد.