3500 سال پيش از ميلاد مسيح ساكنان حوزه رود نيل در مصر باستان با مواد دارويي موثر درمان مي شدند.

به گزارش دکتر سلام به نقل از خبرگزاري آلمان، محققان انگليسي با بررسي علائم روي پاپيروس هاي مصر باستان دريافتند مصريان در آن زمان براي درمان زخم ها از عسل، صمغ درختان و فلزات استفاده مي كردند كه تاثير آنتي بيوتيك گونه داشتند.
بنابر اين گزارش، داروسازان مصر باستان، استفاه از مواد گياهي داراي پوست قرمز جريان خون پوستي را تحريك مي كردند.
آنها همچنين از آب انار براي درمان كرم روده و از زعفران و كرفس براي درمان رماتيسم استفاده مي كردند. علف جنون يا سيكران سمي و گشنيز نيز در داروسازي مصر باستان از اهميت خاصي برخوردار بودند.
براساس اين گزارش، بسياري از داروهاي درماني باستاني تا قرن بيستم و برخي از آنها تا به امروز نيز استفاده مي شوند و تنها تفاوت كنوني آن است كه اين مواد امروزه به روش هاي شيميايي و سنتزي توليد مي شوند.