دانشمندان می‌گویند: برخی از زنان مبتلا به سرطان سینه می‌توانند به جای شیمی‌درمانی، یك داروی اضافی مصرف كنند.
به گزارش دکتر سلام به نقل از بی بی سی ، ‪ LHRH‬نیز مانند داروی “زولادكس” با جلوگیری از فعالیت تخمدان ها از تولید هورمون زنانه ممانعت می كند در حالی كه هورمون های زنانه باعث تحریك رشد برخی از تومورها می‌ شود .

چهار مركز پزشكی در لندن دریافتند : این تركیب شیمیایی در صورتی كه تنها استفاده شود در برخی اوقات نتیجه‌ای مانند شیمی‌ درمانی معمولی دارد.

بسیاری از انواع سرطان سینه به هورمون‌های تولید شده طبیعی در بدن زنان مانند هورمون جنسی استروژن حساس هستند و در صورتی كه در بدن زنی این هورمون‌ها تولید شود ، غدد سرطانی سریع تر رشد می‌كنند .

محققان دریافتند زنان یائسه نشده‌ای كه داروی آگونیست ‪ LHRH‬را دریافت كردند همان واكنش زنانی را داشتند كه از شیمی درمانی متعارف استفاده كردند .

“ماریا لیدبیتر” متخصص پرستاری از مركز مراقبت سرطان سینه گفت : این روش درمانی می‌تواند به ویژه برای بیماران جوانی كه به سبب شیمی‌درمانی متعارف در معرض خطر از دست دادن قدرت باروری خود هستند، مفید باشد.