1234873_579930092070943_550981590_n

امروز برای دانشجویان پزشکی شرح مختصری از کیست هداتیه ریه را توضیح می دهیم .اگر به تصویر بالا نگاه کنید اگر کسی  این شکل را  داشته باشد دچار کیست ریه شده است که بشکل نیلوفر آبی است. اسم  پزشکی کیست ریه ،WATER LILY SIGN است. همانطوریکه در تصویر می بینید  در این  بیماری قفسه سینه شخص دارای حفره دایره ای شکل است که در زیر این حفره آب وجودداردوقتى با دقتِ بيشتر به سطحِ مايع مذكور نگاه ميكنيم، متوجه برجستگى هايى ميشويم كه بسيار شبيه به يك نيلوفر آبىِ شناور در سطح بركه است!
با ديدن اين تصوير در عكس قفسه سينه بيمار بايد بلافاصله به كيست هيداتيد ريه! شك كنيد!
در حقيقت اين حفره بزرگ، همان كيست هيداتيد است كه غشاى داخلى آن پاره و درونِ كيست شناور شده و نماىِ نيلوفر آبى را بوجود آورده است…