index.jpg8686

در برخی افراد هراس از سفررفتن و واهمه داشتن از سفرکردن دیده می شود ،دلیل این امرممکن است بخاطر خاطرات تلخ و یا دیدن حادثه های تلخ در مسافرت باشد چگونه می توان این حالت را درمان کرد؟

 بعضی از افراد به علت تفکرات نادرست از سفر کردن و احتمال اینکه اتفاق ناگواری برایشان پیش آید،می‌ترسند.

حسین ابراهیمی مقدم متخصص روانپزشک در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت: به طور کلی هرگونه ترس یا اضطراب که منبع واقعی نداشته باشد یا اگر منبع واقعی داشته باشد، این موضوع خیلی حساس نیست، تحت عنوان ترس مرضی شناخته شده که یکی از این ترس ها، ترس از سفر کردن است.

وی ادامه داد: فرد مبتلا به ترس مرضی، احساس می کند که در طول سفر اتفاقاتی رخ می دهد. این در صورتی است که دیگر افراد خیلی راحت تر این سفر را انجام می دهند.

ابراهیمی مقدم بیان کرد: برای برطرف کردن این موضوع بهتر است که ما از یک روش شناختی استفاده کنیم، به عبارتی باید فرد را از نظر رفتاری به صورت گام به گام در موقعیت سفر قرار دهیم تا ترس از سفر رفع شود.

وی تصریح کرد: یعنی فرد ابتدا به صورت ذهنی وارد یک سفر واقعی شود و از طرف دیگر از طریق شناختی به مزایا و احتمالات اینکه در یک سفر چه موقعیت هایی برای آن فرد پیش خواهد آمد، می تواند پیش بینی های مناسب را ایجاد کند.

این متخصص روانپزشک در پایان گفت: درمان این بیماری با زیرنظر داشتن پزشک متخصص صورت می گیرد تا آهسته آهسته فرد با تفکر مناسب و درست اشتیاق و ذوق مناسب را در مورد سفر پیدا کند و با نگاه کردن به دیگران از این موقعیت استفاده شود و در نهایت ترس از سفر در فرد رفته رفته کاهش پیدا می کند و یک احساس مناسبی در فرد ایجاد می شود.