kitchen-towels-oven-doorحوله های آشپرخانه را دست کم نگیرید آن ها منابع مهم آلودگی در آشپزخانه به شمار می آیند و موجب بیمارشدن و انتقال بیماری به سطوح و ظروف آشپزخانه می شوند.

– این روزها کمتر آشپزخانه ای را می بینیم که مدل های مختلف حوله در آن وجود نداشته باشد، حوله های دست رنگارنگ که اغلب به دیوار آشپزخانه آویزان می شوند. اما همین حوله های به نظر مفید و کارا می توانند خطرآفرین باشند و تهدیدی برای سلامتی باشند.

حوله های دست آشپزخانه یکی از منبع بالقوه آلودگی در آشپزخانه ها هستند.این دو عنصر به صورت کاملاً تصادفی موجب انتقال میکروب ها به سطوح دیگر از جمله پوست و بدن انشان می شوند. بنا بر مشاهدات انجام شده، بیشتر افراد هنگام آشپزی از این حوله ها استفاده می کنند؛ حوله هایی که قبل از پخت غذا و پس از دست زدن به مواد غذایی و برای خشک کردن دست های شسته شده مورد استفاده قرار می گیرند.

اغلب افراد بدون توجه به اینکه در حال پخت چه نوع غذایی هستند به این حوله ها دست می زنند. در واقع تفاوتی نمی کند مرغ طبخ می کنند یا سبزی خورد می کنند؛ در هر صورت آنها باید دستشان را با این حوله ها تمیز کنند. بنابراین حوله ها مکانی مناسب برای زندگی انواع جرم ها می شوند که می توانند در نهایت منجر به بیماری های ناشی از مواد غذایی بشوند. تجمع این باکتری ها و میکروب ها به حدی است که شستن آنها حتی آنها را به صورت کامل تمیز و عاری از آلودگی نمی کند. به همین دلیل پیشنهاد می شود علاوه بر شستن حوله ها پس از هر بار استفاده پس از مدت کوتاهی آنها را دور بیاندازند.

در کنار این موضوع عادت به استفاده از تلفن همراه در هنگام آشپزی یکی از پدیده های رایج این روزهاست، تلفن های همراهی که پس از هر بار لمس کردن آنها به سراغ پاک و خورد کردن مواد غذایی می رویم. بسیاری از افراد هنگام آشپزی یا با تلفن همراه خود صحبت می کنند و یا از طریق نرم افزارهای مختلف با دوستانشان چت می کنند و حتی بازی می کنند. بنابراین استفاده از تلفن همراه در هنگام آشپزی آن را به یک منبع بسیار آلوده و خطرناک بدل می کند که نتیجه ای جز بیماری برای ما ندارد. در نتیجه برای سالم ماندن دو وسیله را از آشپزخانه خود دور کنید؛ حوله های دست و تلفن همراه.

منبع webmd