Sleep-and-School-01

 کسانیکه مایلند ذهنشان فعال تر شود و از نوانایی پردازش بالایی برخوردار شود سعی کنید خواب منظم و روتینی داشته باشید.

ماده خاکستری به بخشی از سلول‌های مغزی گفته می‌شود که اسمشان را از رنگ خاکستری خود می‌گیرند. این سلول‌ها مسئولیت حفظ و پردازش اطلاعات را بر عهده‌دارند و به‌نوعی باهوش انسان ارتباط مستقیمی دارند.

 بر اساس فرآیندهایی که درون مغز اتفاق می‌افتد هر چه میزان ماده خاکستری مغز بیشتر باشد سرعت پردازش اطلاعات، تبدیل به سؤال و تفسیر اطلاعات افزایش می‌یابد. به همین دلیل دانشمندان همواره به دنبال این بودند که راه‌های افزایش ماده خاکستری را کشف کنند؛ یکی از این راه‌ها افزایش تعداد ساعات خواب است. درواقع خواب تأثیر شگفت‌انگیزی بر میزان ماده خاکستری موجود در مغز می‌گذارد. بر این اساس افرادی که ماده خاکستری کمتری دارند به‌احتمال‌زیاد از اختلالات خواب نیز رنج می‌برند.

این ادعا موجب شد دانشمندان مطالعات خویش بر روی کودکان آغاز کنند و زندگی آن‌ها را طی چند سال تحت نظر قرار دهند. یافته‌های به دست آمده نشان داد، کودکانی که خواب بیشتر و باکیفیت‌تری داشته‌اند در دوران نوجوانی و هنگام انجام فعالیت‌ها و امتحانات مختلف عملکرد بهتری از خود نشان می‌دهند. به‌عبارت‌دیگر قوای شناختی این دسته از کودکان قوی‌تر از سایرین است؛ بنابراین خواب شب به نحو مستقیمی عملکرد شما در طول روز بعد در مدرسه یا سرکار رقم می‌زند.

everydayhealth