diabetes-test

یک شیوه  جدید در پیشگیری از  دیابت نوع 2 منبع  فاقد چربیها  است. پژوهشگران دسته جدیدی از چربیها را به اسم FAHFAs یا fatty-acid esters of hydroxy fatty acids پیدا کردند. که غلظت آنها دراشخاصی که نسبت به انسولین پایداری زیادی دارند،پایین است.  باعث بهتر شدن  FAHFASمتابولیسم گلوکز و بهبود ترشح انسولین درموشهای دیابتی می شود.

 این روش در آینده راهی جدید برای ابداع درمانهای دارویی برای این بیماری بوجود خواهد آورد. از هرده نفر آمریکایی یک نفر به دیابت نوع 2 مبتلا است و این بیماری هفتمین علت مرگ و میر درآمریکا است. افزایش وزن و افزایش چربی بدنی عوامل خطر این بیماری هستند همچنین ژنها نقش مهمی در ابتلا به  این بیماری بازی می کنند که نقش آنها تا حد زیادی ناشناخته مانده است.

 پرفسور Alan Saghatelianاز انستیتوی مطالعات بیولوژیک Salkمی گوید: داروهایی برای درمان دیابت نوع 2 وجود دارد اما همچنان شکاف عمیقی درباره ی آنچه موجب بروز این بیماری  می گردد در دانش ما وجود دارد.

دکتر Barbara Kahnیکی از محققان ارشد این پژوهش می گوید: کشف ما حاصل تحقیقات پایه به منظور درک مکانیسم بروز دیابت نوع 2 بود. محققان تاکنون مقاومت به انسولین را علت آغاز و پیشرفت دیابت نوع 2 می دانستند مقاومت به انسولین زمانی رخ می دهد که بدن به درستی به انسولین ساخته شده پاسخ نمی دهد و به همین دلیل قند در خون انباشته می گردد. اما  گروه تحقیقاتی  دکتر Kahn  نشان دادند موشهای چاق می توانند بطور غیرمنتظره ای  به انسولین حساس باشند.

درادامه ی تحقیق دانشمندان دریافتنند در این موشها گروهی از چربیها وجود دارند که قبل از این شناسایی نشده بودند، آنها نام این گروه از چربیها را FAHFAsگذاشتند.غلظت این نوع از چربیها در این حیوانات 16 تا 18 برابر افزایش یافته بود. دانشمندان به تأثیر این چربیها بر افزایش حساسیت به انسولین مشکوک شدند. چنانچه وجود این تأثیر به اثبات برسد در آینده راه جدید درمان دیابت مبتنی بر استفاده از این نوع  چربیها خواهد بود.

 محققان 16 نوع مختلف از چربیهای FAHFAsرا با استفاده از طیف سنجی جرمی شناسایی کردند. برای بررسی این یافته ها درموجودات دیگر به غیر از جوندگان، محققان مقدار FAHFAsرا در نمونه های خونی افراد اندازه گیری نمودند. نتایج نشان داد درافرادیکه  به انسولین مقاوم هستند غلظت این گروه از چربیها پایین تر است. دانشمندان همچنین به بررسی غذاهای مختلف پرداختند و چربیها ی FAHFAs  را در انواع گوناگونی از مواد غذایی از جمله  سیب، بروکلی، گوشت گوساله، مرغ و تخم مرغ یافتند.

دکتر   Saghatelianمی گوید: ما مدتهای مدیدی است که از این چربیها استفاده کرده ایم این چربیها سمی نیستند و به نظر می رسد استفاده از آنها بعنوان دارو ایمن باشد.

 دانشمندان به منظور بررسی میزان عملکرد FAHFAsبه عنوان یک درمان، موشهای مقاوم به انسولین را با این نوع از چربیها تغذیه نمودند ، نتایج این تحقیق نشاندهنده ی بهبود التهاب ، حساسیت به انسولین و جذب گلوکز بود. اگر چه نتایج این تحقیق تاکیدی بر استفاده از FAHFAsبه عنوان دارویی برای دیابت نوع 2 است اما دکتر Saghatelianمی گوید: ما هم اکنون باید فراتر از این چربیها به تحقیق و بررسی بپردازیم، این ترکیبات بسیار مفید هستند اما معمولاً از چربیها به دلایل مختلف به عنوان دارو استفاده نمی شود یکی از این دلایل ناکافی بودن دوز این داروها هنگام رسیدن به بافت مورد نظر است. او می افزاید: با این حال کشف لیپیدهای FAHFAsبه معنای وجود یک مسیر متابولیکی برای سنتز و تجزیه ی این مولکولها است.

 شناسایی آنزیم های دخیل دراین فرآیند متابولیکی  می تواند به شناسایی اهداف دارویی بهتری منجر گردد. آزمایشگاه دکتر Saghatelianو دکتر kahnدرحال تجزیه ی بافتهای انسان برای بررسی افزایش یا کاهش غلظت FAHFAsهستند. دانشمندان درحال بررسی این بافت ها برای شناسایی آنزیم های دخیل در متابولیسم FAHFAsمی باشند. به طور بالقوه داروهایی که می توانند برای درمان دیابت نوع 2 بکار گرفته شوند باید به افزایش فعالیت آنزیم های تولید کننده ی FAHFAsکمک کرده و یا آنزیم های تخریب کننده  FAHFAsرا ممانعت کنند.

 دکتر Saghatelianمی گوید: هر چه در مورد دیابت نوع 2 بیشتر اطلاعات بدست آوریم درمانهای بهتری با عوارض جانبی کمتری را برای این بیماری و اثر بخشی بیشتر برای تعداد بیشتری از بیماران  ابداع خواهیم کرد.

منبع : diabetestma.org