56465

درمورد گوگل و نقش آن در زندگی تان چه می دانید و درباره تاثیراتی که برزندگی روزمره تان می گذارد چه نظری دارید؟

تصور کنید گوگل از زندگی شما حذف شود، چه احساسی پیدا می کنید؟ آیا احساس نمی کنید از منبع اطلاعاتی همیشه حاضر خودتان دور شده اید؟ منبعی که به راحتی و در هر موقعی اطلاعات زمان مرگ الویس پریسلی، پایتخت مونگولیا و رویدادهای ریز و درشت تاریخی را در اختیار شما قرار می دهد.

این روزها جواب هر سؤالی به راحتی و با یک جست و جوی کوتاه در گوگل پیدا می شود، اما این دست یابی سریع به انبوهی از اطلاعات متنوع چه تأثیری بر عملکرد مغز ما دارد؟ آیا می تواند موجب توهم شود؟ بنابر آخرین تحقیقات انجام شده: دسترسی آنلاین به انواع و اقسام اطلاعات ممکن است در نهایت نتیجه جز شکل گرفتن حس باهوشی و زیرکی در انسان نداشته باشد. در واقع این موضوع باعث شده است اغلب اطلاعات وابسته به یک منبع خارجی را متعلق به خودشان بدانند گمان کنند ذن آنها قادر به نگهداری و پردازش این گستره عظیم از اطلاعات است.

از طرف دیگر، زمانی که مردم بر دانش خودشان تکیه می کنند در مورد آنچه می گویند دچار شبهه می شوند، شک می کنند چه میزان می دانند و چه میزان از دانشی که دارند وابسته به اینترنت است؟ برای سنجش این موضوع دانشمندان از دو گروه شرکت کننده به سؤالی یکسان پاسخ دهند، یک گروه برای پاسخ به اینترنت دسترسی داشت و گروه دیگر باید از دانش بهره می جست. یافته های به دست آمده نشان داد: گروه اول گمان می کردند احاطه بیشتری بر موضوع دارند و از هوش بیشتری بر خوردار هستند. این احساس شاید در مورد مسائل روزمره اهمیت چندانی نداشته باشد، اما همین که موضوع بحث به سمت مسائل حساس پزشکی یا سیاسی برود قضیه کاملاً متفاوت می شود.

اگرچه دسترسی و استفاده از اینترنت فواید بیشماری دارد و تغییرات بی نظیری در زندگی انسان به وجود آورده، اما اثراتی تدریجی بر زندگی انسان می گذارد بلافاصله آشکار نمی شوند. ایجاد حس توهم با هوشی و داشتن اطلاعات در هر زمینه ای یکی از این همین موارد است. پدیده ای که با گسترش چشم گیر استفاده از تلفن های هوشمند وجه جدید و پیچیده به خود گرفته، زیرا این دستگاه امکان جست و جو در اینترنت در هر زمان و مکانی را مهیا می کنند. بنابراین تشخیص اطلاعات شخصی از آنچه به اینترنت وابسته است برای هر شخصی  اهمیت حیاتی دارد.

منبع health.usnews.com