girlsmile
این روش که فیشور سیلنت نام دارد برای پیشگیری از پوسیدگی زودتر از موعد دندان های اطفال به کار می رود.

اکبر فاضل زاده، متخصص دندانپزشکی گفت: سیلانت در دندانپزشکی برای جلوگیری از تجمع مواد غذایی بر روی عمق شیارها و سطح جونده دندان‌ها استفاده می‌شود.
وی ادامه داد: البته این پوسیدگی در قسمت شیارها بیشتر در کودکان رخ می‌دهد، به علت این که کودک آموزش کامل برای رعایت بهداشت دهان را ندارد و متاسفانه به علت رشد دندان در 6 سالگی کودک، والدین فکر می‌کنند که دندان شیری کودک هست و غافل می‌شوند.
فاضل زاده بیان کرد: ما برای تقویت این شیارها و جلوگیری از پوسیدگی از ماده‌ی پر کننده‌ که به اصطلاح به آن فیشور سیلنت می‌گویند، استفاده می‌کنیم.
وی خاطرنشان کرد: به طور کلی اولویت اول ما، بچه‌ها هستند که این شیارها را پوشش دهیم. معمولا در سن 13، 14 سالگی باز توصیه می شود که فیشور سیلنت انجام شود تا باعث تقویت شیارها شود و در طول مدت عمرشان هم از پوسیدگی در آن قسمت دندان جلوگیری شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران