روش جديد كنترل فعاليت مغز بيماران مبتلا به افسردگي امكان تعيين بهترين دارو و روش درماني موثر بر روي هر بيمار را امكان پذير مي كند.
به گزارش دکتر سلام به نقل از خبرگزاري آلمان، محققان دانشگاه كاليفرنيا در سال 86 نشان دادند كه ثبت نوار مغزي بخش مزونتال مغز مي تواند به متخصص كمك كند تا تاثيرگذار بودن يا نبودن يك دارو را به بيمار تعيين كند.
بنابر اين گزارش، اين آزمايش مي تواند يك هفته بعد از درمان استفاده شود در اين روش پنج الكترود ثبت نوار مغز در بخش پيشاني بيمار قرار مي گيرد و فعاليت بخش مزونتال مغز را ثبت مي كنند.
اين گزارش مي افزايد؛ در صورتي كه فعاليت كمي ثبت شود، درمان با داروي مورد نظر شش هفته ديگر ادامه پيدا مي كند، اما در صورتي كه فعاليت بالايي ثبت شود، دارو تاثير مورد نظر را بر روي بيمار نداشته است.
همچنين در 68 درصد مواردي كه نامناسب بودن دارو با كمك اين روش تشخيص داده شده بود بعد از هفت هفته استفاده از آن واكنش هاي بيمار به دارو آغاز شد و تنها 35 درصد از بيماران علي رغم استفاده از اين دارو بهبودي سني پيدا كردند.
گفتني است، كه به طور متوسط شش تا هشت هفته طول مي كشد تا داروي استفاده شده تاثير بگذارد از واكنش ها و عوارض جانبي كه داروهاي ضدافسردگي در بيماران ايجاد مي كند مي توان به سردرد، سرگيجه و تهوع اشاره كرد اين بيماران معمولا احساس بدتري نسبت به قبل از شروع درمان دارند و معمولا بعد از چهار تا پنج هفته مصرف دارو بر اثر عوارض جانبي آن را كنار مي گذارند و يا ميزان مصرف خود را كم مي كنند.