New-US-manual-for-diagnos-008
با این روش که توسط محققین کشور ژاپن تست شده است می توان ذهن و حافظه را از خاطره های و حادثه های تلخ پاک کرد.

 برای اولین بار پژوهشگران ژاپنی راهی برای تولید ارتباطی ساختگی میان حافظه‌هایی که پراکنده‌اند، پیدا کردند.
اختراعی که می‌توان منجر به ترفندهای درمانی جدید برای افرادی که دچار اختلال استرس پس از حادثه و دیگر شرایط روانی شده‌اند، می‌شود.
بر اساس این گزارش، این علم توضیح می‌دهد که چگونه مسئولان قادر به شناسایی تغییر ژنتیکی جمعیت‌های سلول خاص در مغز هستند و موجب پیوند خوردن یک حافظه از طریق وارد کردن ضربه‌ی سخت به پا و یک حافظه‌ی کاوش شده از یک محیط امن می‌شود، حتی اگر دو حافظه به هم مربوط نباشند.
در این گزارش اشاره می‌شود پژوهشگران از جمله نویسنده ارشد دانشگاه تویاما در ژاپن اظهار دارند که مطالعات گذشته سلولها یا یاخته‌های عصبی خاص مغزی را یافته‌اند، آنهایی که در طول فرآیند یادگیری فعال شده‌اند و زمانی که بعدها تلاش به یاد آوری آنچه آموخته‌ایم می‌کنیم، دوباره فعال می‌شوند. باز فعال شدن این یاخته‌های عصبی خاص همه‌ی چیزی است که برای بازیابی موفق آن حافظه لازم است.
طبق این گزارش، این یافته‌ها نشان می‌دهد که اطلاعات بیانگر این است یک تجربه روی یک سلول خاص به صورت رمزی حک شده، گلچین می‌شود و در طول اتفاقات مشابه فعال شده است.
پژوهش‌های قبلی فعال سازی ساختگی یک اثر کلی سلول خاص مغزی را نشان می‌دهد که به یک خاطره‌ی موجود از قبل، پیوند خورده است، می‌تواند علاوه بر این که یک حافظه‌ی جدید را تغییر دهد، امکان ایجاد خاطره‌ی نادرست را هم فراهم کند.
مدیکال نیوز