images.jpg5454

والدین به خاطر داشته باشند عفونت های مکرر و پیاپی گوش موجب پیدایش آسیب های خطرناک و جبران ناپذیر برای سیستم شنوایی فرزندشان می شود و با مشاهده عفونت در گوش به سرعت به درمان آن بپردازند.

سعید ملایری شنوایی شناس  اظهار کرد: رابطی بین گوش میانی و انتهای حلق وجود دارد که شیپور اوستاش نامیده می‌شود که وظیفه تهویه هوای گوش میانی را بر عهده دارد و کودکانی که دچار بیماری لوزه هستند ممکن است راه شیپور اوستاش آنان بسته شود.

وی تصریح کرد: این اتفاق سبب می‌شود تا آب میان بافتی در گوش میانی جمع شود و مایعی پشت پرده گوش تجمع کند که در این صورت ابتدا التهاب و در صورت درمان نشدن عفونت ایجاد می‌شود.

این شنوایی‌شناس خاطرنشان کرد: چنانچه در مرحله جمع شدن مایع میان‌بافتی درمان صورت گیرد امکان عفونی شدن کاهش می‌یابد اما چنانچه درمان صورت نگیرد و گوش عفونی شود ممکن است پارگی پرده گوش را به دنبال داشته باشد که نیازمند درمان‌های اورژانس است.

ملایری افزود: در مواردی نیز ممکن است مننژیت و مرگ کودک را در پی داشته باشد که بسیار خاص و نادر است.

وی تأکید کرد: معمولاً پس از یک هفته تا 10 روز از جمع شدن آب میان‌بافتی، خانواده متوجه التهاب می‌شود و طول درمان نیز معمولاً 15 روز است ولی چنانچه این رویداد بیش از 4 بار در سال تکرار شود گوش کودک در مواجهه با تحریکات مکرر صوتی دچار ضعف عملکرد و مهارت شنوایی می‌شود.

فارس