کوتاهی تاندون آشیل

 

در این بخش که به کوتاهی آشیل اختصاص دارد در مورد راه های تشخیص کوتاهی آشیل، عوارض علل و همچنین حرکات اصلاحی جهت درمان کوتاهی آشیل صحبت می کنیم که امیدواریم برای شما مفید واقع شود.

 

تشخیص:

1-تست آشیل (فرد رو به دیوار ایستاده و یک پا را عقب گذاشته و پای دیگر که جلو می باشد کمی خم میشود و دو دست به دیوا فشار می اورند. اگر پایی که عقب می باشد از زمین جدا شد امکان کوتاهی اشیل وجود دارد).

2-بررسی کفش(پاشنه کفش معمولا با زمین تماس ندارد).

3-عدم تماس پاشنه با زمین در مراحل پیشرفته.

 

علل:

1-پوشیدن مداوم کفش پاشته بلند.

2-عادت به نشستن دو زانو.

3-داشتن خار پاشنه.

4-ضعف عضلات جلوی ساق پا.

5-داشتن زانوی خمیده.

6-آسیب دیدگی عضله دو قلو.

 

 

عوارض:

– راه رفتن روی پنجه پا.

– پلانتار فلکشن دائمی پا.

– ایجاد ضعف کمر گود.

– ایجاد ضعف زانوی خمیده.

 

 

حرکات اصلاحی:

1- سر پا ایستاده یک پا جلو یک پا عقب پای عقبی کاملا صاف و پاشنه و پنجه بطور کامل روی زمین،پای جلویی را از زانو خک کرده روی آن بنشیند بطوریکه کشش را در پای عقب کاملا حس کند سپس جای پا را عوض نماید.

2- رو به دیوار با فاصله زیاد ایستاده کف دستها را به دیوار چسبانده پاها را جفت در حالیکه سعی می شود پاشنه پاها از زمین کنده نشود به دیوار فشار بیاورید.

3- ایستاده پاها جفت سعی شود بدون خم کردن زانو دستها را به زمین نزدیک کرده در صورت امکان کف دست را روی زمین بگذارید.

4- چمباتمه نشسته سعی کند در حالیکه مانع از بلند شدن و جدا شدن پاشنه ها از زمین می شود راه بروید.

5- در مسیرهای سر بالایی بیشتر راه بروید.

 

این مطلب توسط محمد محمدیان فر کارشناس تربیت بدنی تهیه و برای مجله پزشکی دکتر سلام ارسال شده است.