insulin22

گاهی معالجات امیدوار کننده برای دیابت نوع 1 از معالجه بیماریهای دیگر سرچشمه می گیرد. اکنون دسته ای از دانشمندان از تزریق واکسن ب . ث. ژ BCG)) که معمولا برای پیشگیری از بدتر شدن  بیماری سل به بچه ها تزریق می شود، برای پیشگیری از ابتلا به دیابت نوع 1 استفاده کرده اند.

 BCG  مخف کلمات bacillus Calmette-Guerinاست سویه ای ازباکتریهای ضعیف شده که از 90 سال پیش به طور معمول برای پیشگیری  از ابتلا به سل به انسان تزریق می شود.

دربرخی کشورها از جمله آمریکا تزریق این واکسن بطور روتین  انجام نمی شود چون خطر ابتلا به این بیماری ریوی در این کشور نسبتاً پایین است. در سراسر جهان نوزادان بطور معمول با این داروی بی خطر که بخوبی مورد آزمایش قرار گرفته است واکسینه می شوند.

 از کارآزمایی های پیشین که بر روی استفاده از درمان BCG  برای دیابت نوع 1 انجام گردید، نتایج مختلفی بدست آمده است اما بیشتر مطالعات اخیر بخصوص استفاده از این واکسن بروی افرادی که مدت کوتاهی به این بیماری مبتلا بوده اند، نتایج امیدوارکننده ای را نشان داده است.

 یکی از کارهایی که واکسنBCGانجام می دهد تحریک تولید هورمونی بنام TNF  یا فاکتور نکروز تومور است. مطالعات انجام شده در آزمایشگاه بیمارستان عمومی ماساچوست از یک دهه قبل نشان داد افزایش موقت TNFبه معکوس نمودن دیابت نوع 1 در موشها کمک می کند که بخشی به دلیل توقف  حملات اتوایمیون به پانکراس است. این کار به پانکراس اجازه می دهد تا خود را بازسازی کرده و مجدداً به تولید انسولین بپردازد.

 ما توانستیم این یافته ها را در کارآزمایی بالینی واکسن BCGبروی انسان بررسی کنیم. فاز اول مطالعات نشان داد تکرار  واکسیناسیون BCGدر افرادیکه  بطور متوسط به مدت 15 سال به دیابت  نوع 1 مبتلا بوده اند، می تواند گلبولهای سفید بدی را که به پانکراس حمله می کنند از بین ببرد. ما شاهد علایم اولیه ی ترمیم پانکراس و تحریک موقت تولید انسولین بودیم. بدنبال این نتایج مثبت، فاز دوم  کارآزمایی  به زودی آغاز خواهد شد.

 هدف فاز دوم، بررسی اثربخشی درمان با واکسن BCGبروی افرادی با دیابت پیشرفته است. ما امیدواریم فواید دراز مدت این درمان را بروی کنترل بهتر قند خون، استفاده ی کمتر از انسولین و کاهش عوارض دیابت مشاهده کنیم.

 واکسن BCGدر سراسر دنیا به عنوان درمانی برای مقابله با بیماریهای خود ایمنی استفاده می شود در حال حاضر، موسسه ای در ترکیه به تکرار واکسیناسیون BCGبر اساس نتایج اولیه ی چنین رژیمی  در جلوگیری از دیابت  نوع یک، پرداخته است. در آمریکا کارآزمایی هایی برای  درمان سندرم Sjögrenکه یک بیماری اتوایمیون است و با خشکی چشم و دهان همراه می باشد، درحال بررسی است.

 درایتالیا محققان درحال بررسی فاز دوم تحقیقات بروی تکرار واکسیناسیون BCGبرای درمان بیماری مالتیپل اسکلروز یا ام – اس هستند.

منبع : http://diabetestma.org