khate-miyanie-badan

 

 

خط میانی مربوط به تسلط جانبی است و شبیه به یک دیوار است که کودک را از عبور یک دست یا پا در عرض بدن و به نیمه دیگر باز میدارد. بیشتر در کودکان بین 8 تا 12 ماهگی توانایی عبور از خط میانی بدنشان رابرای برداشن یک اسباب بازی یا خوراکی به دست می آورند. معلمان و والدین باید هنگامی که کودک به 5 سالگی می رسد اما نمی تواند از خط میانی عبور کند تا اندازه ای نگران باشند. عبور از خط میانی بدن پس از اینکه کودک برتری جانبی را رشد داد به طور خودکار اتفاق می افتد که گاهی ممکن است تا 7 سالگی نیز به تاخیر بیفتد.

 

باقی ماندن مشکل خط میانی در مدرسه ابتدایی با فعالیت های تربیت بدنی و کلاسی کودک تداخل پیدا می کند. به عنوان مثال دانش آموزی که هنگام پاک کردن تخته سیاه مشکل خط میانی را به طور آشکار نشان میدهد به اینگونه عمل میکند که یک طرف تخته سیاه را پاک میکند و سپس برای پاک کردن سمت دیگر تخته سیاه تخته پاک کن را درست دیگر در خط میانی بدن قرار می دهد.با این روش او تکلیف پاک کردن تخته سیاه را بدون عبور از خط میانی بدن انجام میدهد.

اما برای مشاهده این مشکل در سالنهای ورزشی و فعالیتهای کلاسی به اینگونه است که اگر انها به طور طبیعی برای گرفتن توپ از خط میانی عبور نکنند،پس از پرتاب توپ ادامه حرکت نداشته باشند یا نتوانند گام های رقصی را که مستلزم عبور یک پا از جلوی پای دیگر است انجام دهند احتمال مشکل خط میانی وجود دارد و یا کودکان خردسال در حال انجام تکالیف روی میز ممکن است مداد را از خط میانی انتقال دهند و از دست راست در طرف راست و از دست چپ در طرف چپ استفاده کنند و یا حتی برای خواندن کتاب، سمت راست کتاب را با چشم راست و سمت چپ کتاب را از چشم استفاده نمایند.

 

فعالیت خط میانی

1-تمرین مکرر مارش یا لمس کردن زانوی پای راست با دست چپ و به عکس .

2-از کودک بخواهید به پشت دراز بکشد و 6 الی 10 توپ را در سمت غیر برتر(سمت دست غیر برتر) و در نزدیک ارنج کودک قرار دهید به طوریکه بتواند انها را بردارد و سپس سطلی را در نزدیکی کودک در فاصله که توان پرتاب توپ به داخل انرا را دارد قرار دهید.کودک در هر بار با استفاده از دست برتر خود یک توپ بر میدارد و ان را در اخل سطل می اندازد او باید شانه های خود را روی زمین نگه دارد.مربی مهد و یا مربی تربیت بدنی باید میزان موفقیت کودک را افزایش پرتاب های موفق ثبت نمایند.

 

این مطلب توسط آقای محمد محمدیان فر کارشناس تربیت بدنی و علوم ورزشی تهیه و جهت انتشار در مجله پزشکی دکتر سلام ارسال شده است