uma thurman getty crop

اما ترومن برای بازی در فیلم «بیل را بکش» چندین ساعت در روز و شش روز در هفته آموزش دید. کریستل اسمیث، مربی او به چین رفت تا به اُما برای آمادگی جهت بازی در بخشی از فیلم تمرین بدهد. ما مطمئن هستیم که دوست ندارید با یک شمشیر سامورایی با کسی مبارزه کنید. اما می‌توانیم کمک‌تان کنیم که هر کجا هستید بتوانید این کار را امتحان کنید. در این‌جا به تمرینات بالاتنه‌ کریستل اسمیث برای آمادگی اُما ترومن می‌پردازیم:
تمرین: مجموعه تمرینات شانه
A. نواری را به زیر یک شی‌‌ محکم ببندید. خودتان در سمت راست آن بایستید، پاها را از هم باز کنید، انتهای باند را در دست چپ‌تان بگیرید، و کف دست به طرف بدن. زانوها را کمی خم کنید، بازوی چپ را به طرفین و به اندازه عرض شانه خم کنید. به آرامی و بعد به جای اول برگردید و دوباره تکرار کنید، ۱۲ تا ۱۵ بار این کار را انجام دهید.
B. نوار را باز کنید و آن را در میانه‌ی پای چپ ببندید، پاها را ضربدری بگذارید، انتهای دو سر طناب را در دستان‌تان بگیرید، کف دست را پشت خود بگذارید. دست راست را به جلو و رو به بالا برده در حالی که دست چپ را به عقب می‌برید. بعد دست چپ را به جلو برده و دست راست را به عقب فشار دهید.

منبع : www.alodoctor.ir