heart-rate

محققان دریافتند بای پس عروق کرونر یاCABGدر  بین اشخاص دیابتی  که دچار بیماری قلبی شدید هستند  بهتر از استنت گذاری است و در بهتر شدن بقاء دراز مدت و کاهش  ریسک عارضه های جانبی مفیدتر می باشد.

نتایج این تحقیق درمجله ی The Annals of Thoracic Surgeryمنتشر گردید. احتمال ابتلا به بیماریهای قلبی در بزرگسالان مبتلا به دیابت دو تا چهار برابر افراد غیردیابتی است و حداقل  65 درصد از این  بیماران به دلیل  بیماری قلبی جان خود را از دست  می دهند.

 دکتر Kurlanskyاز دانشگاه  کولمبیا در نیویورک و سرپرست این تحقیقات می گوید: بیماران دیابتی که  نیاز به مداخلات پزشکی برای بیماریهای قلبی خود دارند باید با پزشک متخصص برای تعیین بهترین  گزینه ی درمانی مشورت کنند، مطالعه ی ما نشان داده است عمل جراحی بای پس نسبت به استنت گذاری  دراین  جمعیت  بیشتر به بقاء  بیماران و کاهش خطرات  عوارض جانبی کمک می کند.

محققان اطلاعات تمام بیمارانی که برای رفع مشکل بیماری عروق کرونر خود تحت  جراحی CABGیا مداخله ی PCIاز اول فوریه تا 31 ژوئیه سال 2004 قرار گرفته بودند را تا سال  2011 پیگیری کردند  ازمیان 1082 بیمار دانشمندان توانستند 240 بیماری را که به خوبی برای هر دو گروه درمان، همسان و قابل مقایسه بودند انتخاب و نتایج این جراحی و مداخلات را بررسی کنند.

 دکترKurlanskyمی گوید: برخلاف سایر مطالعات که بروی گروههای انتخاب شده که درمان خاصی را دریافت می کنند صورت می گیرد نتایج تحقیق ما تصویری واقعی از اقدامات پزشکی معاصر را بدست می دهد و بطورگسترده برای عموم بیماران دیابتی مبتلا به بیماری شدید عروق کرونر قابل اجرا می باشد.

نتایج این تحقیق نشان میدهد میزان مرگ ومیر دربیمارانی که تحت مداخلات PCIبودند  بیش از بیمارانی است که جراحی CABGروی آنها انجام شده است. در بیماران گروه PCIهمچنین خطر حمله ی قلبی غیرکشنده بیشتر است و نیاز به باز شدن مجدد عروق خواهند داشت. دکتر Kurlanskyمی گوید: عمل CABGممکن است برای این بخش از جمعیت رو به رشد موثرتر باشد زیرا دیابت یک بیماری  سیستمیک است ، ازآنجائیکه  PCIبه حل مشکلات موضعی می پردازد اما CABGکل گردش خون را تحت  تأثیر قرار می دهد می تواند  راه  حل کاملتری  برای این  بیماران باشد.

 دراین مطالعه  خطر سکته در دراز مدت در بین  بیماران هر دو گروه بررسی نشده است و محققان می گویند این پارامتر نیاز به تحقیقات بیشتر دارد.

دکتر  Kurlanskyمی گوید: هر بیمار باید بطور جداگانه بر اساس نوع بیماری و شرایط و نیازهای شخصی اش مورد بررسی و ارزیابی  قرار گیرد تا بهترین  نوع درمان برای او انتخاب گردد. مهمترین  توصیه  به بیماران دیابتی کنترل فاکتورهای خطر قابل تغییر برای بیماری قلبی است، نظیر توقف استعمال سیگار، کاهش فشارخون ، کنترل وزن، انجام ورزش ونظارت دقیق بر مقدار قند خون درهمه ی اوقات  شبانه روز.

منبع : diabetestma.org