Age-Gap-Is-To-Be-Maintained-Between-Children

 فاصله سنی در میان فرزندان چه مزایا و معایبی دارد و در چه صورت مفید و یا مضر واقع می شود؟

هنگامی که فاصله سنی میان کودکان زیاد مثلا 6 یا 7 سال است، روابط میان آن ها متفاوت است. شکل رابطه فرزند بزرگ تر همچنان همراه با مهربانی و عطوفت و برتری نسبت به فرزند کوچک تر باقی می ماند.

 این حالت وقتی بیشتر می شود که فاصله سنی میان کودکان دو برابر باشد. در این صورت فرزند کوچک تر تصوری که از خواهر یا برادر بزرگ خود دارد بیشتر شبیه دایی – عمو و یا خاله – عمه است تا خواهر و برادر.

در این مطلب می خوانید:

مزایای فاصله سنی زیاد

معایب فاصله سنی زیاد

مزایای فاصله سنی زیاد

یکی از نکات مثبت فاصله سنی زیاد این است که حسادت و رقابت در میان آن ها وجود ندارد، برعکس رابطه آن ها همیشه به شکل علاقه و توجه نسبت به یکدیگر شکل می گیرد. البته آن ها آنقدر از نظر سنی با هم تفاوت دارند که بر خلاف فاصله های سنی کمتر نمی توانند دوستان مشترک داشته باشند.

معایب فاصله سنی زیاد

فرزند کوچک تر همیشه خود را فرد کوچک تر می بیند. شما انتظار دارید که هر یک از فرزندان تان همچنان که بزرگ تر می شوند مسئولیت های بیشتری را بپذیرند و این بخشی از رشد و تکامل است. هنگامی که فاصله سنی میان فرزندان زیاد است ممکن است فرزند کوچک تر همچنان حالت وابستگی خود را به خواهر یا برادر بزرگ ترش حفظ کند، حتی وقتی که بزرگ تر و یا حتی بالغ می شود فرزند کوچک بودن شیوه نگرش او به خودش است. بنابراین باید سعی کنید همیشه حالت عدم وابستگی و استقلال را در او تقویت کنید.

فرزند بزرگ تر از پذیرش رشد و بزرگ شدن خواهر یا برادر کوچک ترش خودداری می کند. علیرغم بزرگ شدن و رشد فرزندان، فاصله سنی میان آن ها همچنان برقرار است. اگر فرزند کوچک تر حس کند که خواهر یا برادر بزرگ ترش مسایل و مشکلات او را ناچیز و بی اهمیت می شمارد دچار رنجش و ناراحتی می شود. شما باید او را مطمئن کنید که خواهر یا برادر بزرگ تر به او احترام می گذارد و این احترام در تمام دوره های سنی برقرار است. حل کردن و یا درگیر شدن با چنین مسایلی وقت زیادی می برد تا شما بتوانید فرزندان خود را قادر کنید چنان روابط دوستانه ای داشته باشند که آن روابط محکم و استوار سال های سال نه تنها در دوران کودکی بلکه در بزرگسالی هم باقی بماند.

سایت فرزندپروری