stress-300x239

با اضافه کردن مقداری شکر به نوشیدنی تان می توانید از دست استرس و اضطرابتان رهایی یابید.

مطالعات اخیر محققان امریکایی نشان می دهد، اضافه کردن شکر به چای یا یک فنجان قهوه می تواند تبدیل به معجون فوق العاده ای علیه استرس شود.

استرس در دهه های اخیر تبدیل به جزئی جدا ناپذیر از زندگی انسان ها شده که تاثیرات مستقیم و شگرفی را بر روح  و جسم به جا می گذارد. اما تغییر سبک زندگی و همینطور عادات تغذیه ای می تواند تاثیر به سزایی در کاهش استرس داشته باشد.

اکنون مطالعات محققان امریکایی نشان می دهد، افزودن شکر به چایی یا قهوه ای که در صبح میل می شود، می تواند تاثیر مسقیمی بر روحیات و رفتار انسان ها به دنبال داشته باشد. نتیجه مطالعات محققان دانشگاه کالیفرنیا نشان می دهد، استفاده محدود و متعادل شکر می تواند تاثیر به سزایی در میزان استرس داشته باشد. افرادی که در این مطالعه مقدار قابل توجهی شکر در نوشیدنی خود دریافت کرده بودند نسبت به سایرین از واکنش و عملکرد بهتری در برابر فشارهای عصبی برخوردار بودند.

افزودن شکر به نوشیدنی هایی که در طول روز میل می شوند، این امکان را به مغز می دهد تا با انرژی بیشتری به مقابله با محرک ها پرداخته یا در زمانی که در معرض استرس قرار می گیرد از انجام واکنش های ناگهانی و بی اختیار پرهیز کند. به همین دلیل محققان توصیه می کنند، نوشیدنی هایی مانند چای یا قهوه به همراه شکر میل شوند تا با کمک شکر افزوده شده به این نوشیدنی ها بتوان به کنترل هیجان و استرس روزانه پرداخت.

مهر،