مصرف قرص هاي اكستازي نه تنها باعث آسيب دايمي به مغز و بروز مشكلاتي همچون اختلال حواس مي شود،بلكه از بين رفتن سد محافظتي،‌ راهي براي ورود ميكروب ها و ويروس ها به مغز است.

دكتر منوچهر علي مرداني متخصص بيماري هاي عفوني به باشگاه خبرنگاران گفت: رگ هاي عصبي و خوني، متشكل از سلول هاي بسيار محكم در مغز وجود دارند كه به هم متصل هستند و به عنوان يك سد محافظتي عمل مي كنند.
وي با اشاره به اين كه قرص هاي اكستازي اين سد محافظتي را مي شكند، افزود: قرص هاي مخدر اكستازي با ايجاد حفره هايي در درون اين سد، زمينه را براي ورود باكتري ها و ويروس ها به مغز مساعد مي كند.
دكتر علي مرداني تصريح كرد: با ايجاد عفونت هاي مغزي ضمن تحريك بافت مغز احتمال بروز سكته هاي مغزي در مصرف كنندگان اين نوع مخدر افزايش مي يابد.
وي كاهش تمركز فكري و خواب را از جمله عوارض دايمي اين نوع قرص ها برشمرد و يادآور شد: بروز مرگ هاي لحظه اي در اين افراد نيز از جمله عوارض دراز مدتي است كه خطر جدي براي آنها به شمار مي آيد.