پژوهشگران سوئدي با استفاده از پادتن‌هاي انساني كه از بدن نجات يافتگان آنفلوانزاي مرغي بدست آمده بود موفق به ايجاد مصونيت در موشها در برابر ويروس اچ‪ ۵‬ان‪ ۱‬شدند.
به گزارش دکتر سلام به نقل از خبرگزاري فرانسه از پاريس، اين پادتن‌ها كه در موسسه تحقيقات بيوپزشكي تهيه شده است ميزان بقاي موشهاي مبتلا به آنفلوانزاي مرغي را افزايش داد.

آنتونيو لانزاوچيا نويسنده و مدير آزمايشگاه مقررات ايمني اين موسسه گفت اين شيوه راهگشاي تهيه درماني در افراد مبتلا به اين بيماري مرگبار خواهد بود.

وي نسبت به امكان تكرار اين نتايج در مورد انسان اطمينان زيادي دارد. اين پادتن‌ها مصونيت كوتاه مدت و فوري در موشها ايجاد كرد.

ويروس آنفلوانزاي مرغي از اواخر دهه ‪ ۱۹۹۰‬كه اولين بار ظاهر شد در بين پرندگان وحشي و اهلي ميليونها تلفات ببار آورده است. شمار قربانيان انساني اين ويروس ‪ ۱۸۵‬مورد بوده است.

در اين آزمايشها پادتن‌هايي كه از خون نجات يافتگان آنفلوانزاي مرغي در ويتنام بدست آمده بود به بدن موشها تزريق شد.

سپس موشها در معرض ويروس مرگبار آنفلوانزاي مرغي قرار گرفتند. اين شيوه مصونيت تقريبا كامل در موشها ايجاد كرد.

نتايج اين مطالعه در مجله ‪ PLoS Medicine‬منتشر شده است.

نكته حائز اهميت اثربخشي پادتن در خنثي‌سازي ويروس درموشهايي بود كه ‪ ۷۲‬ساعت قبل به اين ويروس آلوده شده بودند.

اين پادتن‌ها ميزان ويروسهاي موجود در ريه را بسيار كاهش داد و از گسترش آن به مغز يا طحال جلوگيري كرد.

در گروه شاهد هيچ يك از موشهايي كه تحت اين درمان قرار نگرفتند زنده نماندند.

تهيه واكسني عليه ويروس اچ‪ ۵‬ان‪ ۱‬بيشترين بسيار دانشمندان را به خود جلب كرده است.

واكسن يك بيماري واكنش ايمني دايمي يا طولاني ايجاد مي‌كند، اما معمولا هفته‌ها يا ماهها طول مي‌كشد تا تاثير بگذارد. واكسن‌ها بر روي افرادي كه به بيماري مبتلا شده‌اند بي‌اثر است.

اما پادتن‌ها تاثير آني مي‌گذارند و توليد آنها در مقياس صنعتي نسبتا ساده است. با اين حال مصونيت چند ماهه ايجاد مي‌كنند.

با پادتن مي‌توان پزشكان و پرستاران را در صورت شيوع همه‌گيري ايمن‌سازي كرد.

چنانچه اين شيوه در دو نمونه حيواني نتايج مشابهي به همراه داشته باشد پس از انجام بررسي هاي ايمني قابل عرضه به بازار خواهد بود. اين روند سه تا چهار سال بطول مي‌انجامد.