images.jpg12854

 در مواجه با رابطه شکست خورده و شکست عشقی چه کارهایی برای کنار آمدن و کاهش عوارض آن باید انجام دهیم

اگر خواهان برقراري رابطه‌اي سالم و صحيح با خواستگارانتان هستيد اجازه ندهيد خاطرات منفي گذشته، آينده شما را نيز به خطر بيندازد.

دختري ۲۱ ساله هستم. يک شکست عشقي سخت داشتم که بابتش افسردگي گرفته بودم. بعد از 2 سال به هر خواستگاري که مي آيد، بدون تحقيق، جواب منفي مي دهم. به ازدواج تمايلي ندارم. همه فاميل بابت اين موضوع سرزنشم مي کنند. چه کار کنم؟

خواهر عزيزم، زندگي حاصل تجربيات مثبت و منفي افراد است. هميشه جدايي و پايان يک رابطه، آسيب هاي فراواني دارد چرا که معمولا با از هم پاشيدن هر رابطه اي، اعتماد به نفس و آرامش طرفين به خطر مي افتد. شکست عشقي آدم را با خودش، عواطفش، فکرهايش و واقعيت آن چه که هست رو به رو مي کند که اين امر هم مي تواند فرد را افسرده کند و هم او را بسازد و از سويي به فرد اين توانايي را مي دهد تا مشکل هاي وجودي را حداقل با خودش حل کند و خودخواهي هميشگي اش را کنار بگذارد و به اين باور برسد که هنوز لازم است از تجربيات ديگران بياموزد و مهارت هاي برقرار کردن رابطه موفق و سالم را آموزش ببيند و در نهايت يک بار ديگر هدف زندگي اش و معيارهاي مهم ترين انتخاب زندگي اش يعني ازدواج را مرور و تصحيح کند.

خواهر عزيزم، زندگي حاصل تجربيات مثبت و منفي افراد است. هميشه جدايي و پايان يک رابطه، آسيب هاي فراواني دارد چرا که معمولا با از هم پاشيدن هر رابطه اي، اعتماد به نفس و آرامش طرفين به خطر مي افتد. شکست عشقي آدم را با خودش، عواطفش، فکرهايش و واقعيت آن چه که هست رو به رو مي کند که اين امر هم مي تواند فرد را افسرده کند و هم او را بسازد و از سويي به فرد اين توانايي را مي دهد تا مشکل هاي وجودي را حداقل با خودش حل کند و خودخواهي هميشگي اش را کنار بگذارد و به اين باور برسد که هنوز لازم است از تجربيات ديگران بياموزد و مهارت هاي برقرار کردن رابطه موفق و سالم را آموزش ببيند و در نهايت يک بار ديگر هدف زندگي اش و معيارهاي مهم ترين انتخاب زندگي اش يعني ازدواج را مرور و تصحيح کند.
رابطه شکست خورده تان را بررسي کنيد

توجه به گذشته خود و تاثير آن بر شکل گيري زندگي آينده، نخستين گام هاي آمادگي براي ازدواج است. بنابراين شما مخاطب محترم اگر خواهان برقراري رابطه‌اي سالم و صحيح با خواستگارانتان هستيد اجازه ندهيد خاطرات منفي گذشته، آينده شما را نيز به خطر بيندازد. به سفري کوتاه برويد و به دور از مزاحمت اطرافيان، رابطه شکست خورده خود را از آغاز تا پايان بررسي کنيد و با صداقت کامل تمام اتفاقاتي را که در نهايت به تخريب اين رابطه منجر شده است مرور کنيد.

احساس خشم و غم تان را سرکوب نکنيد

در تنهايي و در نهايت راستي و درستي سهم خود را در سه بعد رفتاري، احساسي و فکري در نابودي اين رابطه ارزيابي کنيد. خصوصا شروع رابطه را که آيا تحت نظر خانواده و با حفظ ارزش هاي جامعه و ملاک هاي مشخص و دقيق بوده است يا خير؟ آيا تنها يک رابطه سراسر احساسي بوده است؟ براي رابطه از دست رفته، يک بار براي هميشه عزاداري کنيد و از سرکوب احساس خشم و غم ناشي از رابطه قبلي خودداري کنيد. همچنين احساسات تان را با صحبت با فردي امين و آگاه بيرون بريزيد و بروز دهيد تا بتوانيد دوباره رابطه اي سالم و صحيح با فرد ديگري برقرار کنيد و براي ازدواج آماده شويد.

ملاک هاي قبلي تان براي ازدواج را منطقي‌تر کنيد

روي ملاک هاي قبلي خود براي ازدواج مروري جدي داشته باشيد و تلاش کنيد اين بار ملاک هاي منطقي‌تر و عاقلانه تري در انتخاب خود داشته باشيد. اين که تمام ذهن شما درگير آدمي است که شما را ترک کرده و در ذهن تان با او زندگي مي کنيد، او را محاکمه مي‌کنيد و در واقع مدام خود را آزار مي دهيد، رفتار عاقلانه اي به نظر نمي آيد. بهتر است نسبت به خودتان آگاه باشيد و در زمان حال زندگي کنيد و با مديريت ذهن تان اجازه ندهيد افکار شما مدام در گذشته سير کند يا با ترس‌هاي آينده درگير باشد. ديدتان را وسيع کنيد چراکه شما هنوز فرصت هاي زيادي براي ازدواج و تشکيل زندگي داريد.

باورکنيد که انسان ها با هم متفاوت هستند

از شما مي خواهم که شکست عشقي تان را به عنوان يک فرصت خودشناسي در نظر بگيريد و خود را قرباني افکار آزاردهنده تان نکنيد. همچنين اجازه ندهيد فرصت ها از دست برود. براي رهايي کامل از آن چه در گذشته براي شما اتفاق افتاده، به سراغ کارهايي برويد که مدت هاست انجام نداده ايد و انجام آن ها مي تواند حس هاي جديد و خوبي را در شما ايجاد کند، نفرت و کينه را از شما دور کند، نگاه تان را به آدم ها عوض کند و به اين باور برساند که انسان ها با هم متفاوت هستند.

مراقب وابستگي احساسي مجدد باشيد

در نهايت اگر تصميم گرفتيد به فرد ديگري براي ازدواج بينديشيد با توکل بر خدا و طلب ياري از او، براي جلوگيري از آسيب مجدد و پيشگيري از وابستگي، از همان ابتدا هر روز و هر ساعت با هم صحبت نکنيد و اجازه دهيد شناخت تان جلوتر از احساس تان حرکت کند. با اين حال و زير سايه نظارت خانواده ها با بيشتر شدن شناخت، کم کم احساسات را وارد رابطه تان کنيد و تصميم نهايي را براي ازدواج تان بگيريد.

روزنامه خراسان