book

انسان موجودی  است  که با دیگران ارتباط برقزار میکند،زندگی در  جامعه هم باید  با فرهنگ ، دین ، آداب و رسوم، حقوق ،مسئولیت ها و در یک کلمه  « دانسته های زندگی» آشنا باشد تا  از طریق آنها شخص بتواند از زنده بودن ،زندگی کردن و همزیستی با همنوعان ،ارتباط ،صمیمیت ،تعاون و همدلی لذت ببرد. برای اینکه بتوان به راحتی در اجتماع زندگی کرد ، روابط خانوادگی گرم و صمیمانه و دوستی های ماندگار داشت و در کسب و کار و سایر جنبه های زندگی موفق بود می بایست دانش و مهارت های لازم برای تعامل و مشارکت موثر در زندگی اجتماعی را کسب کرد.

پیرامون انسان و مهارت های مربوط به زندگی او تحقیقات بسیاری صورت گرفته و مقالات و کتب فراوانی به نگارش در آمده است که می تواند برای شناخت بیشتر انسان و  مهارت های موثر برای زندگی بهتر و شایدحتی ایده آل او کمک کننده باشد.کتاب “مهارت های زندگی برتر ” به نویسندگی “خسرو امیر حسینی “نیز یکی از این آثار است که کتاب پیشنهادی این هفته مرکز مشاوره نیز می باشد . این کتاب به تشریح مهارت‌های ضروری برای زندگی، تبیین راهكارهای مناسب برای بهتر زیستن و شناخت بیشتر عظمت وجود انسان، می پردازد .ساده ،فصیح و روان نویسی ، اختصار و توجه به اصل مطلب بدور از حاشیه پردازی و معتبر و مستند نویسی از ویژگی های این نوشتار می باشد.

کتاب “مهارت های  زندگی برتر ” دارای 5 فصل و 272 صفحه می باشد که توسط انتشارات عارف کامل منتشر شده است .

کتاب “مهارت های زندگی برتر ” به نویسندگی “خسرو امیر حسینی “به تشریح مهارت‌های ضروری برای زندگی، تبیین راهكارهای مناسب برای بهتر زیستن و شناخت بیشتر عظمت وجود انسان، می پردازد .

درفصل اول با عنوان « انسان و زندگی » ابعاد مختلف وجود انسان ، زندگی و انواع آن و هدف های زندگی تشریح شده و در فصل دوم به ویژگی های انسان برتر مثل ؛ دینداری ، عشق ورزی ،تعقل ،خوشگویی، سازگاری و عزت نفس و… پرداخته شده است. اثرات انگیزه در زندگی و راه‌های پرورش آن، انواع ازدواج ، شناخت عوامل ایجاد کننده اختلافات زناشویی و مهارت های مشکل شناسی و حل مشکل، راهکارهای مقابله با سوء تفاهم و روش هایی فرزند پروری مثبت ، عوامل موثر در بهتر شدن زندگی مانند : قوانین آداب و معاشرت، امیدواری و شادی ، ارتباط آگاه و شیوه های علمی ایجاد شادمانی ، مطالب ذکر شده در فصول بعدی کتاب حاضر را تشکیل می دهند.

منبع : www.tebyan.net