??????????????????????????????

بسیاری از  دانشمندان معتقدند که خوردن یک پرتقال فایده اش زیادتر از آب آن است، چون که آب میوه قندش زیادتر از خود میوه است . بخصوص کسانیکه میخواهند لاغر شوند باید خود میوه را بخورند . با وجود این، پژوهشگران در یک تحقیق به نتیجه دیگری رسیدند. آن ها فهمیدند که با وجود محتوای بالای قند آب پرتقال در مقایسه با خود میوه، آب حاصل یا به نوعی عصاره حاصل از پرتقال حاوی موادی است که به جب بهتر مواد مغذی در بدن کمک می کند. در حالی که این مواد در خود میوه در دسترس قرار ندارند. پرتقال حاوی کاروتنوئید ها و فلاونوئیدها است، این مواد مغذی فواید زیادی دارند و می توانند خطر بروز سرطان و بیماری قلبی و عروقی را کاهش دهند. بسیاری از مردم به خوردن یک لیوان آب پرتقال گرایش بیشتری دارند، تا خود میوه، حال این سؤال مطرح می شود که جدای از محتوای زیاد قندی آیا آب پرتقال همان فواید میوه پرتقال دارد؟ محققین برای پاسخ دادن به این سؤال مطالعه ای را طراحی کردند. محققین به این نتیجه رسیدند که فرآیند پاستوریزاسیون آب پرتقال موجب کاهش مقادیر کاروتنوئید ها و نیز ویتامین C آن می شود، با وجود این ، دسترسی زیستی به ویتامین C و کاروتنوئیدهای آب پرتقال را افزایش می دهد- به عبارت دیگر بدن مقادیر بیشتری از آن ها را جذب می کند. یافته های حاصل از این مطالعه درJournal of Agricultural and Food Chemistry منتشر شد.

منبع : www.yourdoctor.ir