وزارت بهداشت از ممنوعیت فروش ترامادول، استامینوفن کدئین و الکل سفید، بدون تجویز پزشک خبر داد.
به گزارش دکتر سلام به نقل ازمهر، وزارت بهداشت اعلام کرد: تحویل این سه قلم دارو بدون نسخه پزشک خلاف مقررات است و با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد.

بنابراین گزارش، دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور موظف شدند در بازرسی های ادواری از داروخانه ها، موارد تخلف را بررسی و مد نظر قرار دهند.

همچنین وزارت بهداشت اعلام کرد: انجام UROD (سم زدایی ترکیبات افیونی به روش فوق سریع) صرفا در بیمارستانهای اموزشی، پژوهشی و بدون دریافت حق کارانه مجاز بوده و انجام آن در بیمارستانهای دیگر، به خصوص در مراکز غیر بیمارستانی ممنوع است.

بر اساس این گزارش، وزارت بهداشت تاکید کرد: با توجه به اینکه مطالعات ثابت شده ای در مورد اثبات هزینه فایده و اثر بخشی درمان از طریق UROD (سم زدایی ترکیبات افیونی به روش فوق سریع) وجود ندارد، این روش صرفا در امور اموزشی – پژوهشی کاربرد داشته و هیچ ارجحیتی نسبت به روشهای دیگر ندارد.