sport

در طول سال های گذشته پیشگام تکواندو، جی هان ری (Jhoon Rhee) به طور دقیقی بررسی کرد که چه کسی در جامعه هنرهای رزمی موفق است و چه کسی نیست. او فهرستی از هفت ویژگی یک قهرمان رزمی تهیه کرد.

 

وقتی شما این ویژگی ها را مطالعه کنید، در می یابید که این ویژگی ها به همان اندازه که در هنرهای رزمی به کار می روند، به طور کلی در زندگی نیز کاربرد دارند.

1. صبر

صبر شما را از صدمه و خشونت دور می سازد و به شما کمک می کند تا در کسب و کارتان انسجام داشته باشید و از ایده های نادرست و شایعات خودداری کنید.

صبر نیازمند پشتکار است تا به هدف تان برسید. صبر برای موفقیت در مسابقه نیز مهم و اساسی است. فایتر صبور فقط به حریفش حمله نمی کند، به طور ناگهانی حمله می کند و با یک ضربت متقابل خود را به نمایش می گذارد. به عبارت دیگر، او منتظر می ماند تا حریفش اشتباه کند و موقعی که پیروزی تضمینی است، درگیر می شود.

2. سرعت

 وقتی ضربات مشت و لگد هایتان سریع باشند، احتمال کسب امتیاز بیشتر می شود. سرعت به تکنیک هایتان نیز قدرت بیشتری می دهد و در جا زدن و یا دفاع کردن در برابر این تکنیک ها را برای حریف تان سخت تر می کند.

از نظر روانی، سرعت به فکر کردن سریع برای حل مشکل اطلاق می شود. شما با یک ایده اکثر مشکلات را حل نمی کنید، به سه تا چهار بخش اطلاعاتی مرتبط نیاز دارید. سرعت درک سریع از تغییرات وضعیت را برایتان آسان می کند، که افراد حرفه ای هنرهای رزمی باید همیشه آمادگی داشته باشند.

3. زمان بندی

زمان بندی برای اطمینان ساختن از موفقیت در بسیاری تلاش ها ضروری است. برای مثال، وقتی مبارزه می کنید، باید تکنیک هایتان را به موقع انجام دهید، چون در این صورت به هدف می رسید و به محض اینکه فرصت پیش بیاید، از آنها استفاده می کنید.

رقابت کنندگان موسیقی نیز باید زمان بندی خوبی داشته باشند، طوری که حرکات شان با موسیقی هماهنگ شود.

 زمان بندی، وقت شناس شدن در آموزش کلاس های خود، سر جلسات آموزشی تان حاضر شدن یا تحویل دادن کارهایتان است. همه ی این چیزها به حفظ اعتبار تان کمک می کند.

4. قدرت

قدرت آگاهی است. اگر شما آگاهی داشته باشید، دچار اشتباه هایی نمی شوید که به شما آسیب می رساند، مانند: پایین آمدن گارد، حواس پرت شدن یا اینکه به کسی اجازه دهید تا شما را فریب دهد.

آگاهی چیزی است که شما را از احساساتی شدن بیش از حد دور می کند و از تغییرات غیر معقول که باعث ایجاد استرس در شما و اطراف تان می شود، جلوگیری می کند.

5. تعادل

تعادل در همه  جنبه های زندگی مهم و حیاتی است، اما برای اکثر افراد ویژگی دشواری است.

برای قهرمان زندگی شدن، باید ارزش های اساسی، دانش ذهن، قدرت بدن و صداقت قلب تان را ترویج دهید و برای حفظ تعادل آنها تلاش کنید.

شما در رینگ به وسیله حمله و دفاع خوب متعادل می مانید و در کسب و کار همیشه از طریق موازنه کردن صورت حساب های مالی می توانید در تعادل باشید.

6. انعطاف پذیری

 انعطاف پذیری نشان دهنده ی روشن فکری و سازگاری است. هنگام تغییر ضروری در زندگی، انعطاف پذیری به شما کمک می کند تا بتوانید دست به کار شوید.

انعطاف پذیری همچنین شما را قادر به انجام کار با افراد متفاوت، در شرایط مختلف و به نحو احسن و حل مشکلات از طریق مصالحه و گفتگو می کند.

از لحاظ فیزیکی، بدن انعطاف پذیر به این معنی است که شما بتوانید دست ها و پاهایتان را به سلاح تبدیل کنید، در حالیکه ریسک صدمه دیدن را به حداقل برسانید.

7. طرز قرار گرفتن

حالت ایستادن خوب به شما کمک می کند تا ستون فقرات راستی داشته باشید و بتوانید کشیدگی عضلات را بهتر انجام دهید. این دو ویژگی، کلید داشتن  بدنی سالم هستند.

این مفهوم به عنوان استعاره برای هنرمند رزمی به کار می رود که با اشتیاق به مسابقات می رود، در چهارچوب قانون رقابت می کند و هرگز اجازه نمی دهد که سیاست و فشار هم تراز او را از صداقت و منصف بودنش دور کند.

قیافه خوب نشان دهنده ی شخصیت مثبت و رک شما و بهبود صداقت کسب و کارتان است و باعث می شود افراد به شما اعتماد کنند و همیشه روی صداقت شما حساب کنند.