1374381_10151685864228977_562000261_nیکی‌از بهترین روش‌ها برای تشخیص اینکه احساسی‌ خوردن شما از چه الگویی پیروی می‌‌کند، این است که با یک یاد آمد غذا و روحیه این رفتارها را پایش کنید. هر زمانی‌ که پر خوری می‌‌کنید یا احساس اجبار می‌کنید تا به غذای آرام کننده تان برسید، چند لحظه‌ای تأمل کنید و ببینید چه چیزی باعث این احساس شده است. همه اینها را در یادآمد غذا و روحیه تان ثبت کنید: چه خوردید یا چه می خواستید بخورید، چه اتفاقی افتاد که شما را به این حالت کشاند، چه احساسی‌ پیش از خوردن، هنگام خوردن، و پس از خوردن داشتید. پس از اینکه عوامل تحریک کننده احساسی‌ خوردن را تشخیص دادید، قدم بعدی این است که راه های سالم‌تری برای برآوردن نیاز‌های احساسی‌ تان پیدا کنید.

اولین گام در راه کنترل احساسی‌ خوردن، پیدا کردن عوامل تحریک کننده فردی است، اینکه چه شرایطی، مکان هایی‌، یا احساساتی‌ باعث می‌‌شود که شما به دنبال خوردن برای احساس راحتی کردن می‌‌گردید. گر‌ چه احساسی‌ خوردن بیشتر به احساسات منفی‌ بر می گردد ولی‌ احساسات مثبت چون جایزه دادن به خود یا مهمانی‌ها و مراسم ها نیز ممکن است دلیل آن باشد. دلایل رایج احساسی‌ خوردن می‌‌تواند به دلیل استرس، قورت دادن احساسات منفی‌ چون ترس اضطراب، ناراحتی‌، بی‌ حوصلگی یا احساس خلا کردن، عادات کودکی (خاطرات کودکی همچون جایزه خوردنی گرفتن به دلیل نمره خوب گرفتن یا شیرینی و بستنی گرفتن زمانی‌ که ناراحت بودید)، و یا تاثیر جمع (بیشتر خوردن همراه با بقیه، زمانی‌ که غذا سر میز به مقدار زیاد مهیاست) می‌‌تواند باعث پر خوری احساسی‌ شود. ادامه دارد …