woman_smiling

با صورتی پر از لبخند بهتر می توان با دیگران ارتباط برقرار کرد و مردم از چهره بشاش برای ایجاد رابطه بیشتر استقبال می کنند.

محمد یعقوبی  منطقه اصفهان، با بیان اینکه شوخ طبعی یک مهارت برای برقراری ارتباط صمیمانه با دیگران است، اظهار کرد: شوخ طبعی و خنده مزایای بسیاری دارد و تحقیقات نشان می‌دهد که خوش‌رویی و شوخ طبعی در محل کار کمک می‌کند تا شرایط دشوار را آرام‌تر کنیم و استرس ناشی از شغل را کاهش دهیم.

وی با بیان اینکه لازمه شوخ طبعی و بذله‌گویی رعایت حریم‌ها و نشکستن ضوابط شخصیتی است، افزود: یک فرد بذله‌گو و شوخ‌طبع در برخورد با طرف مقابل نوع بیان و تناسب شوخی را رعایت می‌کند چراکه در غیر این صورت ممکن است یک شوخی منجر به تخریب روابط نیز شود.

این روانشناس بالینی با اشاره به اینکه شوخ طبعی و بذله‌گویی از مهم‌ترین راهکارهای بهسازی ارتباط است، اضافه کرد: در صورتی که در یک جمع دوستانه افرادی باشند که تا حدودی در برخورد با دیگران احساس راحتی نمی‌کنند و شخص شوخ طبع در آن جمع حضور داشته باشد جمع احساس خوشی بیشتری می‌کنند چراکه هیچ چیز به اندازه شوخی، “یخ” یک رابطه را باز نمی‌کند.

یعقوبی با بیان اینکه شوخ طبعی یکی از قدرتمندترین وسایل و ابزار ارتباط محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: به طور کلی، مزاح و شوخ طبعی روشی برای زندگی سالم است، و این شیوه در جوامع غربی به عنوان یک روش درمانی محسوب می‌شود اما متاسفانه با وجود تاثیرات مثبت خنده درمانی در کشور این روش درمانی استفاده نمی‌شود.

این روانشناس بالینی با بیان اینکه خنده در بهبود روابط انسان بسیار مؤثر است و هیچ هزینه‌ای ندارد، ادامه داد: خنده نقش درمانی بسیاری دارد، به طوری که در بیمارستان‌های کشورهای غربی اتاق خنده طراحی شده است.

وی با بیان اینکه شوخ طبعی و خنده ابزارهایی برای کنترل خشم و استرس زندگی ماشینی امروز محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: هدف اصلی شوخ طبعی و خنده از بین بردن تنش‌های روانی حاصل از زندگی امروزی است که فرصت‌ها را برای در آرامش گذراندن گرفته است.

ایسنا