47918274

شیوه های درمان متفاوتی برای تسکین کمر درد ابداع شده اند که از آن جمله نمک درمانی است. نمک باعث تسکین و کم شدن فشار وارد آمده به مهره ها می شود و البته درمانی دراز مدت است و حتما باید توسط جراح و با نظارت کادر بیهوشی صورت گیرد.

 

پزشکان به تازگی شیوه ی جدید برای درمان عملکرد در افراد مبتلا پیدا کرده اند که در نوع خود بی نظیر است و سبب تسکین درد و برطرف شدن مشکلات در حد وسیعی می شود

براساس جدیدترین شیوه کشف شده توسط پزشکان تزریق نمک با کمک سوزن های مخصوص به فاصله فضای بین مهره های کمر باعث شیوه های درمان متفاوتی برای تسکین کمر درد ابداع شده اند که از آن جمله نمک درمانی است. نمک باعث تسکین و کم شدن فشار وارد آمده به مهره ه در داوطلبان این روش گشته است.

گفتنی است براساس نتایج بدست آمده این روش از داروهای استروئیدی که دارای عوارض مفیدتر و بدون عارضه است. بررسی ها نشان می دهند داروهای استروئیدی در حدود 50 سال است که برای درمان مشکلات کمر و درد در ستون فقرات به کار می رود اما دارای اثرات مضری مانند بالا رفتن قند خون به ویژه در افراد دیابتی و کند شدن زمان درمان و بهبود زخم ها می شود.

منبع-خبرفارسی