A man is showing his appreciation towards a job very well done.

چرا برخی افراد به رفتاری مانند چاپلوسی روی می آورند و با این کارها چه منظوری دارند و چه دلایل  روانشناسی موجب پیدایش این گونه رفتارها می شود.
حسین ابراهیمی مقدم روانشناس رابطه با چاپلوسی و راه‌های مقابله با آن اظهار کرد: چاپلوسی زمانی اطلاق می‌شود که فرد با تعریف و تمجید کردن بیش از اندازه یا نا به جا از دیگری شرایطی را فراهم می آورد تا از او امتیاز گیرد.
وی افزود: متاسفانه بعضی از افراد که از ضعف شخصیتی برخوردار هستند و یا از نظر تربیتی به درستی رشد نیافته‌اند، خلاهای روانی خود را به این ترتیب برآورده می کنند.
ابراهیمی مقدم گفت: این گونه اشخاص به فرد چاپلوس بها داده و بدین وسیله رفتار غلط او را تقویت و تشدید می‌کنند و باعث افزایش این‌گونه رفتارها می‌شوند.
روانشناس در ادامه تاکید کرد: بعضی از افراد مثل بعضی از مدیران ناکارآمد برای گرفتن اطلاعات و مدیریت بر روی سیستم خود سعی می‌کنند که از این افراد چاپلوس استفاده نمایند و اطلاعاتی را به دست آورند که بر مبنای آن اعمال نفوذ و قدرت بیشتری داشته باشند.
وی افزود: واقعیت این است که رشد این پدیده مضمون به تدریج منجر به شدت گرفتن حالت های به هم ریختگی و از بین رفتن نظم و ترتیب در سازمان مربوطه خواهد شد.
ابراهیمی مقدم در ادامه تصریح کرد: فرد چاپلوس هم به خاطر ضعف‌ها و کاستی‌هایی که دارد به جای استفاده درست از توانمندی های خود و افزایش سطح دانش و آگاهی‌های خود از این روش استفاده می کنند تا اصطلاحا جای خود را محکم‌تر کنند، ناغافل از اینکه شاید به طور موقت جایگاه یا مسندی را به دست آورد ولی در دراز مدت همگان بر بی‌کفایتی و مشکلات شخصیتی وی آگاه خواهند شد.
روانشناس در پایان تاکید کرد: برای مقابله از عمل چاپلوسی باید هم سعی در کنار گذاشتن این عمل داشته  و هم فرد چاپلوس را منزوی کنیم تا زمانی که این رفتار ناپسند از جامعه برچیده شود.
باشگاه خبرنگاران د