1013388_10151528784343977_348618172_n

در افرادی که ژن چاقی در خانواده دارند، کمبود فعالیت بدنی می‌‌تواند آنها را در معرض اضافه وزن قرار دهد. همچنین این افراد اگر وزن کم کنند از نظر سرعت متابولیسم پایه با سایر افرادی که هیچگاه چاق نبوده اند فرقی‌ ندارند.

منظور از سوخت و ساز همه فعالیت‌های بدنی و شیمیایی است که در تبدیل و یا استفاده از انرژی آنچه می‌‌خوریم و می‌‌نوشیم مؤثر است. این فرایند‌ها از تنفس، گردش خون، تنظیم حرارت بدن، انقباض ماهیچه ها، گوارش غذا گرفته تا جذب، دفع مواد زائد از طریق ادرار و مدفوع و عملکرد مغز و اعصاب را شامل می‌‌شود. در سطح سلولی این واکنش‌ها کمی‌ پیچیده تر است و سلولها با استفاده از اکسیژن کالری موجود در مواد غذا یی و نوشیدنی‌ها را به انرژی برای عملکرد بدن تبدیل می‌‌کنند. حتی در هنگام استراحت، بدن برای انجام اعمال حیاتی که ذکر شد نیاز به انرژی دارد. عوامل مختلفی‌ نیاز بدن به انرژی و میزان انرژی که انسان برای انجام اعمال حیاتی می‌‌سوزاند را تعین می‌‌کنند. تاثیر اندازه بدن و وزن بدن بر مصرف (سوخت انرژی) واضح است گر چه افرادی که میزان چربی‌ بیشتری دارند به دلیل موانع فیزیکی‌ ممکن است انرژی بیشتری در هنگام انجام بعضی‌ فعالیت‌ها بسوزانند. توده‌ ماهیچه‌ای بدن که از نظر متابولیکی بسیار فعال است بیشترین نیاز به انرژی را تعیین می‌‌کند که از آن به عنوان سرعت انرژی پایه یاد می‌‌شود. این همان پدیده‌ای است که در افراد با افزایش سنّ به دلیل افت بافت ماهیچه ای، نیاز انرژی پایه کم شود. یکی‌ از نکاتی‌ که افرادی که دچار اضافه وزن یا چاقی هستند مطرح می‌‌کنند، پایین بودن سرعت متابولیسم پایه آنها است. بررسی‌ها نشان داده که در این افراد به دلیل افزایش اندازه بدن سرعت متابولیسم پایه بالا می‌‌رود. اگر به یاد داشته باشید در معادله‌ای که برای محاسبه انرژی در صفحه مطرح کردم، هم وزن و قد و هم فعالیت بدنی در محاسبه انرژی مورد نیاز در نظر گرفته می‌‌شد. در بعضی‌ افراد چاق اندازه بدن به قدری بالا می‌‌رود که حتی بدون داشتن فعالیت بدنی، انرژی مورد نیاز روزانه آنها ممکن است حدود ۴۵۰۰ کالری شود.