protein

اشخاص مبتلا به دیابت  نوع 2 با مشکل کنترل قندخون بویژه  بعد  از خوردن غذا مواجه هستند. اکنون پژوهشگران دریافتند اشخاصی که  به دیابت نوع 2 دچار می شوند  با مصرف میزان زیادتری از پروتئین  درصبحانه قادرند افزایش ناگهانی قندخون بعد از خوردن وعده های صبحانه و نهار خود را کاهش دهند.

 محققان گروه تغذیه و فیزیولوژی دانشگاه میسوری دریافتند که مصرف مقادیر بیشتر پروتئین در وعده ی صبحانه پیک افزایش قندخون را بعد از وعده ی صبحانه و نهار کاهش می دهد .

پرفسور Kanaleyمی گوید: مردم اغلب تصور می کنند پاسخ بدن آنها به مقدار قند به یک غذا با پاسخ آنها به سایرغذاها مشابه است اما درحقیقت چنین نیست.

برای مثال آنچه شما می خورید و زمان خوردن غذا بروی  این پاسخ  یعنی  مقدار قند خونتان تأثیر می گذارد چنانچه از خوردن  صبحانه صرفنظر کنید مقدار قندخون  شما پس از صرف نهار بیشتر خواهد شد.

پرفسور Kanaleyمی گوید: درمطالعه ی اخیر ما دریافتیم افرادیکه صبحانه می خورند پاسخ قند خونشان  پس از صرف نهار مناسب تر است.

 دکتر Kanaleyوهمکارانش به بررسی مقدار گلوکز و چندین  هورمون  روده ای درافراد مبتلا به دیابت  نوع  2 – که به تنظیم پاسخ  انسولین  کمک می کنند- پس از صبحانه و نهار پرداختند.

 شرکت کنندگان درصبحانه یا مقادیر زیادی پروتئین  و یا مقادیر زیادی کربوهیدرات مصرف کردند اما در وعده ی نهار همگی یک مقدار استاندارد از پروتئین و کربوهیدرات را استفاده نمودند.

 محققان دریافتند خوردن مقادیر بیشتری پروتئین در وعده ی صبحانه موجب می شود مقدار قند خون  پس از صرف غذا در این  افراد پایین تر باشد. در این افراد مقدار انسولین پس از صرف وعده ی نهار اندکی بالا می رود که نشاندهنده ی عملکرد صحیح بدن  آنها  برای تنظیم  قندخون است.

پرفسور Kanaleyمی گوید: اولین وعده ی غذایی روز در حفظ کنترل گلایسمیک  وعده های بعدی تأثیر تعیین کننده ای دارد  به همین دلیل وعده ی ابتدای روز، فرد را برای بقیه ی  روز آماده  و سرحال نگاه می دارد.

 به گفته ی  پرفسور Kanaley: خوردن  صبحانه سلولها  را مستعد  به افزایش غلظت انسولین  در وعده ی غذایی دوم می کند که بسیار مفید است،  زیرا نشان  می دهد که بدن اقدام مناسبی  را برای تنظیم  مقدار  قند خون انجام داده است.

با اینحال نکته مهم برای افراد  مبتلا به دیابت نوع  2 درک این موضوع است که غذاهای مختلف بروی بدن آنها  تأثیرات متفاوتی دارند این افراد باید درک صحیحی از پاسخ بدن خود  به وعده های غذایی داشته  باشند زیرا  آنها باید  دائم  بر مقدار قند خون نظارت کنند.

میزان افزایش قندخون برای غذاهای بالا برنده ی قند خون بر اساس میزان فعالیت  افراد  در آن روز و  میزان زمان انتظار بین دو وعده ی غذایی تغییر می کند.

دکتر Kanaleyمی گوید: نتایج این تحقیق نشان می دهد  مصرف مقادیر بیشتری پروتئین  برای افرادیکه  مقدار قند خونشان بالا است، می تواند مفید باشد اما نباید مقادیر بیش از حدی پروتئین مصرف کنند که فواید آنرا ضایع  نماید( توجه افرادی با مشکلات  کلیوی نباید  مقادیر زیادی  پروتئین  مصرف نمایند).

 او می گوید: پیشنهاد ما خوردن25 تا 30 گرم پروتئین  در وعده ی صبحانه است که درمحدوده ی توصیه شده ی سازمان غذا و داروی آمریکا است.

منبع yeka.ir