متخصصان تاكيد دارند، مصرف ميزان كمي از قرص هاي اكستازي مي تواند به توانايي صحبت كردن فرد آسيب برساند.

به گزارش دکتر سلام به نقل از خبرگزاري آلمان، متخصصان مركز پزشكي دانشگاه آمستردام هلند با بررسي جوانان 20 ساله اي كه قرص هاي اكستازي مصرف مي كردند، دريافتند با مصرف اين قرص ها توانايي صحبت كردن جوانان آسيب مي بيند، به طوري كه جوانان توانايي گفتن 15 لغت پشت سر هم را كه پيش از مصرف اين قرص ها داشتند را ندارند.
بنابر اين گزارش، قرص هاي اكستازي مي توانند صدمات شديدي را به مغز وارد كنند كه اين صدمات حتي با مصرف ميزان كمي از اين ماده مخدر نيز بروز مي كند.