side rateral raise

در این بخش توضیحات کامل و ساده ای در ارتباط با نشر جانب و لاری اسکات بیان می کنیم  برخلاف باور عمومی قسمت تحتانی و وضعیت نیمه کششی در حرکت نشر جانب کلید تحریک منجر به رشد عضله محسوب می شود در این بخش از حرکت است که سر میانی عضله دلتوئید در شرایط نیمه کششی قرار داشته و بیشترین تولید نیرو پدیدار می شود

 

بنابراین آیا بهتر نیست بر روی بخش تحتانی حرکت حداقل در بعضی از ست ها فشار وزنی مضاعفی را وارد کنیم اگر خواستار رشد بیشتر در عضلات دلتوئید هستید پس بدانید که این دقیقا کاری است که بزرگ ترین بدنسازان وقتی یک جفت دمبل سنگین در دست هایشان می گیرند انجام می دهند یعنی با کمک گرفتن از بدن دمبل ها را به سمت بالا پرتاب می کنند

لاری اسکات اولین مسترالمپیا استاد نشر ضربه ای از جانب بود او به شکلی این حرکت را به فرم تغییر یافته کول با دمبل مبدل کرده بود که فشار مضاعفی را بر روی سر میانی عضلات سرشانه اش وارد می ساخت
او حرکت نشر ضربه ای با دمبل را بگونه ای اجرا می کرد که انگار در حال اجرای حرکت پول high pull وزنه بردارها است ولی در حقیقا همین شیوه حرکتی بود که به او کمک کرد تا بر ضعف جمع بودن استخوان کلا ویکل اش برآید و با ساختن عضلات گرد و حجیم باورنکردنی بر این ضعف ژنتیکی فائق آید
بندرت بدنسازانی را می بینید که با داشتن عضلات توپی شکل سرشانه از وزنه ای سبک برای اجرای حرکت نشر از جانب استفاده میکنند تا بدین شکل بتوانند به آرامی به دمبل هافرم کمانی داده و انقباض عضلانی را با صاف کردن دست ها کامل کنند برای انجام یک چنین کاری مجبور به استفاده از وزنه ای هستند که برای وارد کردن فشار کافی در وضعیت کشش نیمه عضلانی در بخش تحتانی حرکت است بدنسازان با سرشانه ای حجیم معمولا حرکت نشر جانب را با وزنه سنگین تر از حد معمول اجرا می کنند
اجرای حرکت با دمبل های ۹۰ پوندی و بدون این که هرگز و یا حداقل در اکثر ست ها بخش فوقانی آرنح در هنگام اجرای حرکت به حد موازی شدن با زمین برسند مواردفوق بدین معنا نیست که شما نیز می باسیت حتما از دمبل های خیلی سنگین استفاده کنید بلکه روش بهتر برای وارد کردن فشار افزوده به مهمترین بخش از حرکت که همانا بخش تحتانی حرکت است بکارگیری سیستم ایکس تکراری می باشد
یعنی وقتی که دیگر قادر به اجرای تکرارها با وزنه معمولی و با فرم صحیح نبودید دمبل ها را روی پایه دمبل گذاشته و یک جفت دمبل سنگین برداشته و حرکت کول را با دمبل نیمه را اجرا کنید یعنی دقیقا مثل حرکت کول با هالتر دمبل ها را بالا بیاورید البته نه تا اخر و تکرارها را تا خستگی نهایی عضله ادامه دهید با پیروی از این روش به عضلات سرشانه پرتر و گردتر دست خواهید یافت و علت آن هم اینست که پس از اجرای تکرارهای سنگین تر رفته اید و بدین شکل عضلات میانی دلتوئید را با یک شوک مضاعف مواجه ساخته اید.

منبع  : edcoan.ir