Baby  (3-6 Months) --- Image by © Royalty-Free/Corbis

برای اینکه کودکتان از لحاظ ذهنی و هوشی رشد کند بهتر است انواع سرگر می ها و بازی های مختلف در این سن را با وی داشته باشید و حافظه وی را فعال کنید.

تحقیقات نشان می دهد : برای اینکه مغز کودک رشد کند و شکوفا شود باید به او محبت کرد،او را در آغوش گرفت،با او حرف زد ،برایش شعر و کتاب خواند و اجازه داد دنیای اطرافش را کشف کند.

بازی اول : آواز خواندن و نوازش کردن
این بازی مهارت های شنیداری و قدرت درک ریتم را در کودک تقویت می کند .

سعی کنید موقع عوض کردن پوشک کودکتان یا موقع حمام کردن او و یا در هر فرصتی که پیش آمد برایش آواز بخوانید و همزمان او را نوازش کنید.

نوع بازی:
شعر مورد علاقه ی خود را برای کودکتان بخوانید و همراه با ریتم آن ،با انگشت سبابه تان ضربه های ملایمی به شکمش بزنید یا گونه اش را نوازش کنید و یا کمرش را بمالید.

همیشه شعر را با بوسه ای گرم به پایان ببرید.

همچنین می توانید یک خط شعر را بخوانید و فقط به جای یک کلمه از آن ، با دست ، به آرامی به کودکتان ضربه ای بزنید . برای مثال ،«چشمک بزن…(به کلمه ی «ستاره» که رسیدید با دست آهسته ضربه ای به کودک بزنید ولی دیگر کلمه ی «ستاره»را نگویید).

بازی دوم: بالا و پایین انداختن
تحقیقات نشان می دهد ارتباط مثبت کودک با بزرگ سالانی که دلسوز هستند و به او توجه نشان می دهند، مغز کودک را تحریک میکند،باعث افزایش سیناپس ها می شود و اتصالات موجود در مغزش را محکم تر می کند.

بالا و پایین انداختن کودک برای او خیلی لذت بخش است و موجب محکم تر شدن رابطه ی شما با کودکتان می شود.

نوع بازی:
کودکتان را روی پاهایتان بنشانید و زیر بغلش را محکم بگیرید.

همین طور که دارید او را بالا و پایین می اندازید شعر زیر را برایش بخوانید

«بپر بالا، بپر پایین

بالا ،پایین ،بالا، پایین

این ور ،اون ور ، اینجا ، اونجا

بالا، پایین ، بالا ،پایین.

بپر بالا ، بپر پایین

ویژ…!

بپا نیفتی!

(کودکتان را به یک سمت خم کنید ).»

شعر را یک بار دیگر بخوانید و این بار کودک را از طرف دیگر «خم» کنید.

شعر را دوباره تکرار کنید و وقتی به کلمه ی «ویژ» رسیدید ،زانوهایتان را از هم باز کنید و همین طور که کودک نوپایتان رامحکم از کمر گرفته اید بگذارید پایین بیاید.

بازی سوم: به به!
تحقیقات نشان می دهد : کودک لحن صدا و حالت چهره ی فرد را زود تر از کلمات او درک می کند. آموزش احساسی با تمام حوزه های مربوط با یادگیری مرتبط است .

_ابراز محبت و علاقه به کودکتان برای رشد مغز او مفید است.

نوع بازی:
همین طور که دارید غذا و عصرانه ای برای کودکتان آماده می کنید شعر زیر را برایش بخوانید.این کار مهارت های زبانی کودکتان را تقویت می کند :

«دنبال شیر می گردیم.

دنبال شیر میگردیم.

موقع شیر خوردنه

موقع شیر خوردنه.»

به سمت یخچال بروید و قوطی شیر را در آورید و بگویید :«من خیلی شیر دوست دارم به به !به به!»

می توانید به جای شیر درباره ی هر غذایی که دوست دارید شعر را بخوانید .غذای مورد نظرتان را به او نشان دهید و بعد درباره ی آن غذا با کودکتان صحبت کنید.

این نوع بازی ها مهارت های زبانی کودک را تقویت می کنند.

بازی چهارم: دالی موشه بازی
تحقیقات نشان می دهد : با هر بازی دالی موشه ،هزاران اتصال در میان سلول های مغزی تشکیل یا تقویت می شود.این مسائله به نوبه ی خود باعث پیچیدگی بیشتر در مدار بندی تو در تویی می شود که معمولا تا پایان عمر برقرار است.

_بازی دالی موشه نه تنها برای کودک نو پای شما بازی مفرحی است بلکه در رشد مغزش هم اهمیت زیادی دارد.

نوع بازی:
شما می توانید به صورت های زیر با کودکتان دالی موشه بازی کنید :

دستتان را روی چشمتان بگذارید .
حوله ای را روی صورتتان بیندازید.
پشت در یا پشت یکی از اسباب و اثاثیه بزرگ منزل تان پنهان شوید و یکمرتبه بیرون بپرید.
دست های کودک نوپایتان را روی چشم هایش بگذارید و بعد آنها را بردارید.
اسباب بازی یا عروسکی را زیر پارچه ای پنهان کنید و بعد پارچه را از رویش کنار بزنید.
با خودکار شکل صورتی را روی انگشت شست تان بکشید و بعد آن را زیر انگشت های دیگرتان پنهان کنید.

بازی پنجم: حرف زدن با زبان کودکانه
تحقیقات نشان می دهد : بچه های کوچک به «حرف های کودکانه»والدین شان توجه زیادی می کنند. این مسائله به نوبه ی خود باعث می شود بچه ها بیشتر به اهمیت کلمات پی ببرند.

حرف زدن با زبان کودکانه یعنی اینکه با صدای بلند با کودکتان صحبت کنید و برایش شعر بخوانید .

نوع بازی:
بعضی از شعر های دلخواهتان مثل «چشمک بزن ستاره» یا «عمو زنجیر باف»را با زبان کودکانه برای فرزندتان بخوانید .

کودکتان را در آغوش بگیرید و شعرها را به دو حالت برایش بخوانید: اول با لحن معمولی و بعد با زبان کودکانه .

وقتی شعر را برای بار دوم با زبانه کودکانه برای کودکتان می خوانید توجه خاصی به کلمات شما نشان می دهد.

بازی ششم: ابراز محبت
تحقیقات نشان می دهد : بعضی از اتصالاتی که در مغز کودک شکل می گیرد ، در برقراری ارتباط صمیمانه او با دیگران در سال های بعد تاثیر به سزایی دارد. دکتر بروس پری ، روانپزشک دانشکده پزشکی هیلر در تگزاس معتقد است بچه هایی که در سال های اولیه عمرشان محبت نمی بینند ، از این اتصالات بی نصیب می مانند.

این بازی به کودک یاد می دهد که چطور محبتش را ابراز کند.

نوع بازی:
با کودک نوپایتان روی زمین بنشینید و چند تا از اسباب بازی ها و عروسک های مورد علاقه اش را در کنارتان روی زمین بگذارید.

یکی از عروسک هایش را بردارید و آن را در آغوشتان تکان دهید و همزمان کلمه ی محبت امیزی مثل این بگویید :

” چقدر بازی با تو کیف داره “، ” خز قهوه ای قشنگش رو نیگا !” یا ” دوست دارم بغلت کنم.”

حالا همین کار را با کودکتان بکنید .

یکی از عروسک هایش را به او بدهید و از او بخواهید آن را در آغوش بگیرد و ببوسد.

تا زمانیکه کودکتان از بازی خسته نشده آن را ادامه دهید. طولی نمی کشد که می بینید کودکتان خودش به تنهایی دارد این بازی را انجام می دهد.

کودک فردا