SAD

 آیا می دانستید دمای هوا نیز می تواند روی خلقیات و روحیات افراد مختلف تاثیر بگذارد و باتوجه به کاهش یا افزایش دما موجب ایجاد افسردگی فصلی در آنان شود؟

اختلالات خلقی در پاییز و بهار شایع است و درجه حرارت در اختلالات خلقی فصلی موثر است.

علی ناظری روانشناس گفت: دسته ای از بیماری‌های اختلالاتی وجود دارد که خلق و یا عاطفه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. برخی از این اختلالات زیرمجموعه فصلی دارند. اختلالات دو قطبی، افسردگی‌های خفیف و یا افسردگی عمده (ماژور) دارای زیر مجموعه فصلی هستند.
ناظری در مورد تشخیص این بیماری اظهار داشت: فردی که طی دو سال، بیش از دو بار در فصل‌های خاصی از سال دچار علائم خلقی شود نیازمند به درمان است و این بیماری بدون درمان برطرف می‌شود.
وی ادامه داد: این بیماری زمینه ژنتیکی دارد و در افرادی که استعداد نسبی در دچار شدن به بیماری‌های خلقی و یا شخصیتی آسیب‌پذیر دارند بیشتر بروز می‌دهد.
این متخصص بیان داشت: تغییر ساعات شبانه روز، درجه حرارت محل زندگی و زاویه تابش نور خورشید می‌تواند در شدت این اختلال موثر باشد.

باشگاه خبرنگاران