Lawyers-to-Handle-Conflicts-between-Spouses-Needed-or-Not-dating-singles-meetville-matchmaking

چرا برخی زوجین مدام در حال ایرادگیری و عیب جویی از یکدیگرند و علت پیدایش این مشکل در بین آنان چیست؟ چه عاملی سبب پیدایش این خلا در میان زوجین می شود؟

روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه اظهار داشت: از دلایل بهانه‌گیری زوجین از همدیگر، دلخور شدن آنهاست. وقتی زن و مرد از موضوعی دلخور شده گاهی به جای آنکه موضوع را مستقیم مطرح کنند، شروع به بهانه ‌گرفتن از همسر خود می‌کنند.
وی افزود: از دیگر دلایل ایجاد این مسئله آن است که وقتی زوجین به درخواست و تقاضای یکدیگر پاسخی نمی‌دهند شروع به بهانه گرفتن از همسر خود می‌کنند.
این روانشناس در ادامه به دیگر علل بهانه‌گیری همسران از هم اشاره کرد و گفت: وقتی فرد به همسر خود بدگمان و مشکوک می‌شود برای تأیید افکار خود به وی گیر داده و از همسرش بهانه‌گیری می‌کند.
همچنین بی‌توجهی و بی‌محبتی به همسر خود و برآورده نشدن این نیاز می‌تواند عاملی برای بهانه‌جویی زوجین از همدیگر شود.
گفتنی است؛ همسران باید توجه داشته باشند که علت بهانه‌گیری همسر خود را پیگیری کنند تا مشکل اصلی برطرف شود و از بحث و مشاجره بپرهیزند زیرا سبب ایجاد دعوا و کم‌رنگ شدن صمیمیت زوجین شده، بدون آنکه مشکل رفع شود.

افکارنیوز،