متخصصان آمريكايي كشف كردند، استفاده از داروهايي كه براي درمان سرطان به كار مي‌رود باعث تقويت حافظه مي شود.

به گزارش دکتر سلام به نقل از خبرگزاري شين هوا متخصصان  دانشگاه علوم پزشكي كاليفرنيا اعلام كردند كه اين نتيجه را پس از انجام آزمايشات بر روي موشهاي آزمايشگاهي به دست آوردند.
بنابراين گزارش، طبق اين آزمايشات مصرف داروهاي شيميايي براي درمان سرطان به ويژه تومورهاي مغزي باعث افزايش سلولهاي سندروم مغزي بخش حافظه مي‌شود.
طبق گزارش متخصصان كاهش حافظه در افراد بويژه افراد مسن به علت  از دست دادن نوعي تركيب پروتئيني HDAC است كه اين نوع پروتئين در تركيبات شيميايي كه براي درمان بيماري هاي سرطاني بويژه تومور مغزي موجود است كه با تزريق آنها به بيماران سرطاني و افزايش اين نوع پروتئين باعث افزايش حافظه به ويژه افراد مسن مي شود.