pain_in_the_back

اگر کمر  انعطاف ناپذیر  دارید و همواره احساس درد میکنید این ورزشها را   سه بار در روز توصیه میکنیم. وقتی که درد کاهش یافت می توانید  یک بار در روز و در نهایت 3-4 بار در هفته انجام دهید

 روی تخت  یا روی فرش یا حصیر یوگا دراز بکشید و آماده برای حرکات ورزشی شوید: 

exercise1

1-چرخش لگن  برای گرم کردن

به پشت بخوابید، زانو  را خم  کرده و پا را بر روی زمین در موقعیت تخت  قرار میدهیم.

exercise2

.2- کشش زانو بطرف قفسه سینه

 

مثل تصویر 20 ثانیه باری هر پا انجام دهید

spinalstretch

 3. کشش ستون فقرات

هر کدام از زانوها را 20 ثانیه نگهدارید

 

4- هر یک از پارا 30 ثانیه نگه دارید

hipflexorstretch
5. کشش هیپ فلکسورها کشش

برای باسن و عضله چهار سر کار می کند (جلوی ران)

هر پا 30 ثانیه نگه دارید

quadslyingdownstretch-300x111

6- . کشش چهار سر خوابیده

 

آن را برای جلوی ران کار می کند.

هر پا را به مدت 30 ثانیه نگه دارید
totalbackstretch11

 7کشش بازگشت

. در پایان این را امتحان کنید. آن را برای تمام پشت، شانه ها و بازوهای خود را به کار می کند.

totalbackstretch2این مطلب توسط تیم مترجمین مجله پزشکی دکتر سلام ترجمه شده است و استفاده از آن فقط با ذکر منبع (hiDoctor.ir) مجاز می باشد.