improve-memory

حافظه،قسمت مهم و بسیار جالب  مغز انسان است و کوچکترین صدمه به آن ،زندگی انیان را دگرگون میکند  و بر کارهای روزانه انسان هم تاثیر می گذارد و ادامه زندگی را با مشکل مواجه میکند وقتی قادر نباشیم کارهای روزمره خود را به خاطر بسپاریم زندگی به سمت نابودی می رود  و فرد نمی تواند وارد اجتماع شود

بسیاری از ما برای به یاد آوردن اینکه کلیدهای خانه را کجا گذاشتیم،یا اینکه شماره تلفن ، اسم همکاران،دوستان یا بستگانمان چیست به فکر کردن زیادی احتیاج نداریم،به راحتی و خیلی مطمئن می توانیم نام رئیس جمهور فعلی را به یاد بیاوریم و می دانیم چه روزی از هفته است یا برنامه آخر هفته مان چیست و با چه کسانی می گذرد.ولی برای بسیاری از افراد، به دلایل متعددی همین مسائل ساده که سابقا خودکار به ذهن می آمدند ، به موارد گیج کننده و آشفته کننده ای تبدیل می شود.

علت بسیاری از موارد فراموشی یک مسئله بی خطر و خوشخیم است : از دست رفتن موقت تمرکز ، حواس پرتی جزئی ، یا یک دوره پر استرس . در بسیاری از موارد ، حافظه آسیب دیده می تواند تقویت شود یا احیا و ترمیم گردد درست مثل یک مفصل آسیب دیده یا یک مشکل گوارشی.

این افراد ممکن است به آسانی دچار این تصور شوند که این مشکل آغاز اجتناب ناپذیر یک فرایند تباه کننده ترسناک و وخیم است که شخصیت ، رفتار و سرانجام سلامت روانشنان را تغییر خواهد داد.اما خوشبختانه علت بسیاری از موارد فراموشی یک مسئله بی خطر و خوشخیم است : از دست رفتن موقت تمرکز ، حواس پرتی جزئی ، یا یک دوره پر استرس . در بسیاری از موارد ، حافظه آسیب  دیده می تواند تقویت شود یا احیا و ترمیم گردد درست مثل یک مفصل آسیب دیده یا یک مشکل گوارشی.
حافظه ،بخش حیاتی و بسیار جالب ذهن ماست . با این حال مطالب زیادی مرتبط با آن هنوز ناشناخته و نامشخص است .ما از وجود افرادی که دارای حافظه تصویری فوق العاده قوی هستند و یا کسانی که می توانند تمام تلفن های موجود در دفترچه تلفن را حفظ کنند ، تعجب می کنیم و از دیدن افرادی که با وجود داشتن مشکل خاص مثل اوتیسم یا سکته های مغزی می توانند در مورد یک موضوع خاص مطالب فوق العاده و تعجب آوری را به خاطر بیاورند ، شگفت زده می شویم .
هم چنین ، مطالب روزنامه ها درباره فراموشی پس از حوادث ناگوار که در آن ها شخص بعد از ضربه به سر یا بیدار شدن از کما ، هم حافظه خود را درباره زندگی قبلی و هویت خود از دست می دهد ، برایمان جالب است . این طور به نظر می رسد که ما دقیقا وقتی به قدرت گیج کننده حافظه مان توجه می کنیم و قدر آن را می دانیم که مشکلی در رابطه با آن پیش بیاید، یا در آن اختلال ایجاد شود  ،متاسفانه آن زمان است که به فکر تقویت حافظه خود می افتیم و برای حفظ آن تلاش می کنیم.

مطالب کتاب”درس هایی برای تقویت حافظه ” در مورد این است که حافظه چطور کار می کند ، چرا بعضی وقت ها درست کار نمی کند و چه اقدامات عملی و مفیدی می توان انجام داد تا حافظه قویتری داشت . همچنین از بعضی از روایت های نادرست و رایج درباره حافظه پرده برداری می کند .این کتاب با توجه به استراتژیها و تجربه های افراد واقعی در زندگی روزمره شان همراه با کمی چاشنی طنز، نگاهی تازه به مسئله  حافظه دارد و چگونگی شناخت کنار آمدن با نقص های آن و نیز بهبود بخشیدن حافظه را بررسی می کند.  در این کتاب جزئیاتی درباره ی علت فراموشی ،چگونگی بهبود حافظه ،فعال و سلامت نگه داشتن مغز،نکات و روش هایی برای بهتر یاد آوردن و مطالب بیشتری از این دست آمده است.

مشخصات کتاب
نویسنده:رابرت ایست اوی
مترجم:فیض الله احمدلو
ناشر: معیار علم

منبع:  کتاب درس هایی برای تقویت حافظه