Acerola (4)

میوه آسرولا یک میوه بسیار شیرین و خوشمزه است که در مناطق گرمسیری به خصوص در هند غربی و شمال آمریکای جنوبی به خوبی می روید و در هندوستان یمی از اصلی ترین میوه ها محسوب می شود در ادامه تصاویر با کیفیتی از این میوه خوشرنگ و خوشمزه را ببینید

Acerola (11)

Acerola (10)

Acerola (14)

Acerola (15)

Acerola (12)

Closeup of Brazilian acerola fruit

Acerola (8)

Acerola (9)

Acerola (6)

Acerola (7)

Acerola (3)

Acerola (5)

Acerola (2)

Acerola (1)